Specializační vzdělávání

na úvod  /   O nemocnici   /   Podpora EU   /   Specializační vzdělávání

Navigace na stránce

Specializační vzdělávání

Dne 1. 4. 2018 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace projektu s názvem "Specializační vzdělávání klinických farmaceutů." (projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007879)

Projekt je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie se zaměřením na zajištění většího počtu klinických farmaceutů v České republice. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti a je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci z klinické farmacie zařazené do oboru nejpozději do 30. 6. 2017.

Cílem projektu je podpořit specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie a připravit samostatně pracující specialisty, kteří jsou na základě svých teoretických znalostí a praktických dovedností oprávněni samostatně poskytovat klinickofarmaceutickou péči. V současné době je v České republice 33 klinických farmaceutů se specializovanou způsobilostí poskytující klinickofarmaceutickou péči. Při současném stavu počtu zdravotnických zařízení, struktuře jejich péče a počtu akutních lůžek je zapotřebí mít k dispozici minimálně 148-178 klinických farmaceutů, tzn. že 115 - 145 farmaceutů musí absolvovat specializační vzdělávání. Do tohoto projektu, který zajistí zmíněné specializační vzdělávání, je však nyní reálné zapojit pouze 30 osob.

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje oddělení klinické farmacie pro akutní lůžkovou péči, tedy na podporu rozvoje oddělení klinické farmacie (OKF) vyššího typu, v ČR by jich mělo fungovat 37, a na podporu rozvoje OKF základního typu, v ČR by jich mělo fungovat 15.

Cílem tohoto projektu je zajistit specializační vzdělávání pro 30 farmaceutů, čímž dojde ke zlepšení klinickofarmaceutické péče a zajištění její dostupnosti alespoň v rámci akutní lůžkové péče v České republice. Dále posílením sítě oddělení klinické farmacie napříč ČR se zlepší dostupnost akreditovaných zařízení, na kterých budou moci vykonávat klinickou praxi další farmaceuti, kteří se budou připravovat ke specializované způsobilosti v oboru klinická farmacie.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanosti a je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci z klinické farmacie zařazené do oboru nejpozději do 30. 6. 2017.

V současné době je Projekt již plně obsazen, ale v případě, že máte splněné podmínky pro zařazení do Projektu (splněný společný kmen a zařazení do oboru k 30. 6. 2017) je možné se hlásit jako náhradník na e-mailové adrese: pavlina.valentova@ipvz.cz.