Zateplení

na úvod  /   O nemocnici   /   Podpora EU   /   Zateplení

Navigace na stránce

Zateplení

Jedná se o tři samostatné projekty:

„Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“
„Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“
„Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“

 

Investor: Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.
Krátká 157
664 61 Rajhradice
Projektant: ODN 1: Ing. Milan Pelikán, Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
ODN 2,3: Ing. arch. Petra Pleskačová, Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě
ředitelství: Ing. Zdeněk Frai, Sázava 190, 592 11 Velké Losenice
Plánované dokončení díla: 12. 3. 2021
Cena díla: 17 630 000 Kč bez DPH

Tyto projekty jsou financovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.