Oddělení Rehabilitační

informace pro pacienty

INFORMACE

pro pacienty

ceník služeb a výkonů

CENÍK

služeb a výkonů

Historie oddělení

Historie

vývoj oddělení

Fotogalerie oddělení

Fotogalerie

foto a video

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

na odborné weby

O oddělení

Primář: MUDr. Martin Neužil

566 801 450

Rehabilitační péče se stala neodmyslitelnou součástí péče o pacienty naší nemocnice již před 50 lety. Rehabilitace zasahuje do všech klinických oborů medicíny a vyžaduje týmovou spolupráci. Poskytujeme základní i specializovanou fyzioterapeutickou péči jak pro pacienty hospitalizované v naší nemocnici, včetně pacientů iktového centra, tak i pro ambulantní pacienty, včetně fyzioterapie sportovců. Na našem rehabilitačním oddělení primárně pečujeme o pacienty po traumatologických a ortopedických operacích a pacienty po cévních mozkových příhodách v rámci iktového centra.

Léčebná rehabilitace je komplexním procesem směřující k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince postiženého na zdraví. Předpokladem je ale aktivní a dlouhodobá spolupráce ze strany pacienta, na kterou také klademe velký důraz. Naši fyzioterapeuté ovládají valnou většinu nových konceptů včetně bazálních posturálních programů dle Čápové, konceptu R.Brunkow, SM systému, McKenzieho metoda, terapie na závěsném systému Redcord, reflexní lokomoce dle Vojty nebo terapie dle Mojžíšové (včetně eventuální mobilizace kostrče ), Klappova lezení a nadále se aktivně vzdělávají ( viz. spektrum péče ). Veškeré snažení je však neefektivní, pokud pacient sám doma pravidelně nepokračuje v zavedené terapii dle instruktáže, proto se snažíme při případných opakovaných návštěvách kontrolovat provádění autoterapie. Pokud pacient aktivně nespolupracuje, tak léčbu máme možnost ukončit. 

Komplexní péče je umožněna i díky velmi dobře vybavené rehabilitační lince, která je bezbariérová a dostupná ze všech oddělení nemocnice. Velmi rádi využíváme možnosti vodoléčebného sálu s velkým bazénem, včetně protiproudu, vířivými vanami, s případnou možností použití zvedacího transportního zařízením se zvedací kazetou tam, kde to stav pacienta vyžaduje. Dále můžeme nabídnout moderně přístrojově vybavenou tělocvičnu a cvičebny s nejnovějšími rehabilitačními pomůckami. Velmi vytěžovaná je i elektroléčba, magnetoterapie či léčebný ultrazvuk. Rovněž disponujeme nízkoenergetickým laserem, který je v indikovaných případech velmi účinnou metodou léčby, bohužel, jeho léčebné použití si pacienti musí komplexně hradit. 
Z důvodu pacienty velmi oblíbených masáží, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, zaměstnáváme i masérku ( ceny jsou uvedeny v ceníku).
Nejen u sportovců s úspěchem používáme různé typy kineziotejpů.

Pro klienty (nejen) iktového centra je k dispozici i erogetareput /pro léčbu prací/ s možností využití počítačem řízeného systému Armeo - koncept pro funkční pohybovou terapii horních končetin. Rovněž klademe akcent na analýzu a nácvik správného stoje a stereotypu chůze s využitím počítačem řízeného trenažéru Rehawalk Zebris, který využíváme primárně u pacientů s neurologickými obtížemi. Na odděleních poskytujeme vybavení vhodnými ortopedickými pomůckami. 
V případě složitých individuálně vyráběných protetických pomůcek poskytujeme kontakt na centrum protetiky.. 

Naším cílem je nejen správná diagnostika a rychlá a efektivní terapie, ale především prevence recidivy obtíží.

Aktuality z oddělení

Kde nás najdete

Orientační plánek nemocnice

PAVILON
04

[suteren]