na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Rehabilitační   /   Historie

Navigace na stránce

Historie

Rozvoj rehabilitačního oddělení v Nemocnici Nové Město na Moravě datujeme do 60 let minulého století. Již v roce 1955 byla zajišťována rehabilitační péče erudovanými rehabilitačními pracovnicemi na jednotlivých odděleních nemocnice. Vlastní oddělení s ambulantnim provozem vzniklo v roce 1972. Tehdy pod vedením vedoucí rehabilitační pracovnice paní Zdeny Štěpánkové a od roku 1974 paní Rudolfy Vrbecké. Prvním jmenovaným primáŕem s příslušnou kvalifikací se stala od 1. 4. 1976 MUDr. Helena Krejčí, která úspěšně vedla a rozvíjela oddělení až do svého odchodu do soukromé praxe. Od 1. 1.1997 do 31. 8. 2013 vedla oddělení MUDr. Eva Pavlosková. Od roku 2014 vede rehabilitační oddělení MUDr. Martin Neužil.

Od října 2011 je vybudováno nové rehabilitační centrum, které je bezbariérové, dostupné ze všech oddělení nemocnice.