na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Rehabilitační   /   Informace pro pacienty

Navigace na stránce

Informace pro pacienty

PRŮBĚH REHABILITAČNÍ PÉČE

Vyšetření lékařem

Rehabilitace

Děkujeme za spolupráci

 

průběh

 

POVINNOSTI KLIENTA

  1. Klient je povinen předkládat ošetřujícímu personálu Průkaz léčeného, sloužící k identifikaci klienta, před každým ošetřením, jinak nemůže být ošetřen. Průkaz je klientovi vystaven při načasování rehabilitačních procedur.
  2. Nemůže-li se klient dostavit k terapii, je jeho povinností se předem omluvit.
  3. Pokud se klient 2x po sobě na terapii nedostaví bez omluvy, zbývající objednané termíny terapií mu budou zrušeny bez nároku na náhradu celé terapie.
  4. V případě, že bude klient vykazovat známky akutního infekčního nebo respiračního onemocnění, požití alkoholu či jiných omamných látek, nebude k terapii přijat.
  5. Klient může absolvovat terapii pouze po řádné osobní hygieně v čistém oblečení.
  6. Klient má povinnost se chovat slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny a chovat se slušně a ohleduplně k ostatním pacientům či jejich doprovodu.

V případě porušení těchto povinností, může poskytovatel zdravotních služeb péči o pacienta ukončit v návaznosti na Vnitřní řád nemocnice, § 41 odst. 1 písm. b) a § 48 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., v platném znění.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

povinnosti