na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Rehabilitační   /   Spektrum péče

Navigace na stránce

Spektrum péče

Poskytovaná péče

Proces léčebné rehabilitace začíná již v období poskytování akutní zdravotní péče a je její nedílnou součástí. Zajišťujeme rehabilitační péči na lůžkách naší nemocnice a to na oddělení ARO, JIP, interním, neurologickém, chirurgickém, ortopedickém, gynekologickém, porodním, infekčním. Dále zajišťujeme péči o nemocné ambulantně docházející na naše oddělení. Péče je zajištěna o nemocné v každém věku, od dětí, dorostu, přes lidi v produktivním věku až po seniory.

Spektrum péče

SPEKTRUM PÉČE ZAHRNUJE VŠECHNY SLOŽKY REHABILITACE: