na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Rehabilitační   /   Spektrum péče

Navigace na stránce

Spektrum péče

Rehabilitační oddělení poskytuje základní i specializovanou fyzioterapeutickou péči jak pro pacienty hospitalizované v nemocnici (oddělení ARO, JIP, NIP, DIOP, interní, neurologické, chirurgické, ortopedické, gynekologické, porodní, infekční, dětské a ODN), včetně pacientů iktového centra, tak i pro ambulantní pacienty, včetně fyzioterapie sportovců. Péče je zajištěna o nemocné v každém věku.

Rehabilitace zasahuje do všech klinických oborů medicíny. Jedná se o komplexní proces směřující k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince. Předpokladem je ale aktivní a dlouhodobá spolupráce ze strany pacienta.

 

Spektrum péče:

 

Další technické vybavení Rehabilitačního oddělení

 

Léčba spasticity dle Graciese

 

Placené služby

 

Rehabilitační oddělení – ambulantní provoz

Ordinační hodiny:

 

Telefon evidence: 566 801 454

Pondělí – pátek 7:00-11:30; 12:00-15:00

 

Ordinační hodiny lékaře: