Program zvyšování kvality

na úvod  /   O nemocnici   /   Kvalita   /   Program zvyšování kvality

Navigace na stránce

Program zvyšování kvality

Skupina pro kvalitu

Prosazujeme systém kontinuální zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb. Zavádíme do praxe nové léčebné, terapeutické a ošetřovatelské postupy. 
Naplňujeme požadavky akreditačních standardů, na vybraných pracovištích požadavky ISO normy. Prostřednictvím bezpečnostních cílů zajišťujeme bezpečné prostředí pro poskytování zdravotních služeb. Posilujeme komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti.

Bezpečnostní cíle

1) Bezpečná identifikace pacientů
2) Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika
3) Prevence záměny pacienta, výkonu a strany
4) Prevence pádu
5) Zavedení optimální hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
6) Bezpečná komunikace
7) Bezpečné předávání pacientů
8) Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů