Indikátory kvality

na úvod  /   O nemocnici   /   Kvalita   /   Indikátory kvality

Navigace na stránce

Indikátory kvality

Indikátor kvality je kvantitativní údaj o kvalitě poskytované péče, který nabízí srovnání v čase a mezi jednotlivými zúčastněnými odděleními/ úseky nebo je zpracován v časové ose na určeném oddělení. Je ukazatelem úspěšnosti zlepšování kvality poskytované péče. 

Indikátory kvality sledované v celé nemocnici

1) Počet nežádoucích událostí
2) Počet pádů
3) Sledování dekubitů
4) Počet oprávněných stížností
5) Spokojenost zaměstnanců
6) Spokojenost hospitalizovaných pacientů
7) Spokojenost ambulantních pacientů
8) Sledování nozokomiálních nákaz

 

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti hospitalizovaných pacientů - I. pol. 2018

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti ambulantních pacientů  - I. pol. 2018

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti hospitalizovaných pacientů - II. pol. 2017

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti ambulantních pacientů  - II. pol. 2017

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti hospitalizovaných pacientů  - I. pol. 2017

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti ambulantních pacientů  - I. pol. 2017