na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Další výkony

Navigace na stránce

Další výkony

Akutní zánět kostní (akutní osteomyelitis)

Jak už název napovídá, jde o zánětlivé postižení nejen samotné kosti, ale i dřeňové kostí dutiny, kde se v závislosti na věku vyskytuje kostní dřeň.  Příčinou vzniku infektu je zanesení původce do kosti, může vzniknout dvěma způsoby.  Zaprvé přímou cestou při porušení kožního krytu a kosti například při úraze nebo při operaci, nebo z ložiska v okolí. Druhou cestou je přenos původce krevní cestou se vzdáleného ložiska například ze zubu, pak mluvíme o hematogenním infektu.

Celý článek »


Bursitis olecrani (podráždění tíhového váčku oblasti okovce)

V  zadní části loketního kloubu je v podkoží struktura, tíhový váček, která usnadňuje posun kůže proti kosti okovce (olekranu). Tento váček (bursa) je vyplněn výstelkou, která při podráždění může produkovat tekutinu podobně jako kloubní výstelka. K podráždění může dojít například v některých celkových onemocnění jako je dna,  nebo revmatoidní artritida. Může k němu dojít i při přetěžování nebo opakovanými  pády na loket, či údery. Váček se může začít plnit tekutinou nebo po úrazech krví. V oblasti loktu se vytváří elastická  rezistence, která většinou nebolí. Může však dojít i k infikování obsahu váčku a vzniku infekčního zánětu, který se projeví bolestivostí, zarudnutím i teplotami a na delší dobu omezit v běžné činnosti.

Celý článek »


Bursitis praepatellaris (podráždění tíhového váčku oblasti kolene)

V  přední části kolenního kloubu je v podkoží struktura, tíhový váček, která usnadňuje posun kůže proti kosti čéšky (pately). Tento váček (bursa) je vyplněn výstelkou, která při podráždění může produkovat tekutinu podobně jako kloubní výstelka. K podráždění může dojít například v některých celkových onemocnění jako je dna,  nebo revmatoidní artritida. Může k němu dojít i při přetěžování u pacientů s klekavým způsobem života (dlaždiči, svíčkové báby), nebo opakovanými  pády na kolena (házenkáři). Váček se může začít plnit tekutinou nebo po úrazech krví. Na přední straně kolenního kloubu v oblasti před čéškou se vytváří elastická  rezistence, která většinou nebolí. Může však dojít i k infikování obsahu váčku a vzniku infekčního zánětu, který se projeví bolestivostí, zarudnutím i teplotami a na delší dobu omezit v běžné činnosti.

Celý článek »


Dysplazie kyčelního kloubu

Dysplazie kyčelního kloubu je nejčastější ortopedická vada novorozenců.  Jedná se o vývojové postižení  v oblasti jamky  kyčelního kloubu (acetabula) a hlavice kosti stehenní.   Vyskytuje se asi 3-5 % nově narozených a častěji jsou postiženy dívky.  Příčina vzniku není prokázánaje multifaktoriální, vázána na rodiný výskytl, vliv má i poloha plodu v děloze, kdy u polohy koncem pánevním  je  vyšší výskyt dysplazie. Svůj vliv mají i mateřské hormony, které u matky v období porodu vedou k uvolnění vazů pánve, aby mohlo dojít k porodu. Tyto hormony přenosem přes placentu vedou k uvolnění vazů v oblasti kyčelního kloubu novorozence a pokud v tomto období není hlavice kyčelního kloubu správně postavená v jamce (centrace jamky), dochází  ke špatnému vývoji celého kloubu.  

Celý článek »


Žilní trombóza a její prevence

Žilní trombóza je zánět hlubokých (vnitřních) žil postihující převážně dolní končetiny. Ojediněle může postihnout žíly horních končetin. Dochází ke vzniku krevní sraženiny – trombu. Jedná se o závažné onemocnění, které může nejen trvale poškodit žilní systém, ale ohrozit i pacientův život v případě uvolnění trombu a vzniku plicní embolie.

Celý článek »


Osteochondritis dissecans (disekující osteochyndritida)

Disekující osteochodritida je zahrnována mezi  aseptické nekrózy postihující omezený okrsek subchondrální kosti kloubu, což je kost pod chrupavkou kloubní vyživující její dolní část. Dochází tím k odloučení části chrupavky od svého lůžka v kosti. Kloubní část chrupavky je vyživována ze synoviální tekutiny kloubu, proto nemusí být změněna. Dle lokalizace a stupně odloučení, nemusím být při pohledu z kloubu  patrné místo disekátu, nebo se jeví  jen změnutím chrupavky. V těžších stadiích dochází k uvolnění části chrupavky do kloubu a vzniku volného tělíska kloubu (kloubní myšky). Příčiny mohou být různé, uvažuje se o  úrazech, kdy dochází ke kompresi  kosti pod chrupavkou, ale i o „ucpání“ cév subchondrální kosti z neznámé příčiny). Nejčastěji postiženými klouby jsou koleno a hloub hlezenný. 

Celý článek »


Chronický zánět kosti (chronická osteomyelitida)

Chronická osteomyelitida nejčastěji vzniká přechodem z akutní formy, kdy v místě akutního infektu přetrvávají ložiska, ze kterých při oslabení organismu může dojít k aktivaci infektu.  Jako zdroj infekce můžou být zbytky mrtvé kosti-sekvestry,  chronické abscesové dutiny vyplnění tekutinou nebo vazivovou tkání, ale často může být zdrojem cizí těleso ať už zanesené při úraze (kamínky, střepiny..) nebo šroub, dlahy či jiný kovový materiál, který je osídlen mikroorganismy. Velký vliv na vznik nezdary v hojení chronických ložisek mají poruchy kožního krytu a prokrvení. Často je projevuje přetrvávající píštělí s intermitentní sekrecí.  Velký vliv na rozvoj chronické osteomyelitidy má i celkový stav pacienta, jeho výživa či přidružení nemoci jako diabetas mellitus (cukrovka).

Celý článek »


MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus)

Staphyloccocus aureus (zlatý stafylokok) je mikroorganismus poprvé popsaný roku 1880 Alexandrem Ogstonem, který se běžně vyskytuje na nosní sliznici či kůži asi u 20-60 % zdravých jedinců a  pokud není oslabený nijak se u něj neprojevuje. Tito pacienti jsou tzv. bacilonosiči. Pokud dojde k oslabení organismu, projevuje se jen drobným hnisáním kůže někdy lidově nazývanými uhry či vřídky. V případě poškození kůže jako přirozené bariéry vniknutí infektu do těla, kde  může způsobovat abscesů (dutiny vyplnění hnisem) či infekce kostí a kloubů. Koncem čtyřicátých let se stávájí  některé kmeny Staphyloccus aureus rezistentní (necitlivé) na penicilín.

Celý článek »


Infekční artritida kloubu (arthritis purulenta, septická artritida kloubu)

Infekční artritidou kloubu infekční postižení kloubu, kdy je původce bakteriální agens. Nejčastějším původcem je Staphylococcus aureus, ale může být původcem jakýkoliv patogen.  Infekt se do kloubu může dostat dvěma způsoby. Prvním je přímou cestou z okolí při úrazu, kdy kanálem dojde k průniku mikroorganismů do kloubu.  K artritidě může dojít i přestupem infektu z okolní kosti při osteomyelitidě Poměrně častou příčinou je infekce kloubu při punkci kolene při odběru synoviální tekutiny nebo při podání léku injekcí přímo do kloubu. Druhou cestou je tzv. hematogenní infekce se do kloubu bakterie dostanou jinou cestou krví z ložiska jinde v těle (hnisané ložisko na prstech, hnisavé váčky zubů…).  Na vznik infekční artritidy má vliv celkové oslabení organismu při některých chorobách, kde dochází k oslabení imunity. Patří mezi ně diabetes mellitus (cukrovka), pacienti s revmatoidní artritidou, užívající kortikoidy (astma bronchilae) či pacineti s nádorovým onemocněním. Nejsou zvýšeny zánětlivé častěji postiženým kloubem je kolenní kloub, ale může se vyskytovat v jakémkoli lokalizaci.

Celý článek »


Morbus Osgood-Schlatter, aseptická nekróza musculus quadriceps femoris

Morbus Osgood-Schlatter je  aseptická nekróza  úponu musculus  quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní ) na tiberositas tibie (hrbol kosti holenní v oblasti kolene). Projevuje se u aktivních výrazně sportujících dětí a dorůstajících, kdy dochází k přetížení růstové ploténky (apofýzy) svalového úponu, která je v tomto věku ještě chrupavčitá a není tak pevná jako kost dospělého stejně sportujícího.  

Celý článek »