na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Další výkony   /   Bursitis praepatellaris (podráždění tíhového váčku oblasti kolene)

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Další výkony Bursitis praepatellaris (podráždění tíhového váčku oblasti kolene)

Bursitis praepatellaris (podráždění tíhového váčku oblasti kolene)

Bursitis praepatellaris (podráždění tíhového váčku oblasti kolene)

V  přední části kolenního kloubu je v podkoží struktura, tíhový váček, která usnadňuje posun kůže proti kosti čéšky (pately). Tento váček (bursa) je vyplněn výstelkou, která při podráždění může produkovat tekutinu podobně jako kloubní výstelka. K podráždění může dojít například v některých celkových onemocnění jako je dna,  nebo revmatoidní artritida. Může k němu dojít i při přetěžování u pacientů s klekavým způsobem života (dlaždiči, svíčkové báby), nebo opakovanými  pády na kolena (házenkáři). Váček se může začít plnit tekutinou nebo po úrazech krví. Na přední straně kolenního kloubu v oblasti před čéškou se vytváří elastická  rezistence, která většinou nebolí. Může však dojít i k infikování obsahu váčku a vzniku infekčního zánětu, který se projeví bolestivostí, zarudnutím i teplotami a na delší dobu omezit v běžné činnosti.

Příznaky:

Burzitida  se projeví rezistencí v přední části kolenního kloubu, kde bývá otok, někdy bolestivost. Může dojít k drobnému zarudnutí. Dojde-li k infekci váčku, je oblast zarudlá výrazně bolestivá a jedinec mívá teploty.

Terapie: 

Při prvních podrážděních, kdy je místo oteklé bez zarudnutí a bez větší náplně je vhodná aplikace  mastí či sprejů s nesteroidními antirevmatiky tlumícími podráždění výstelky váčku. Pokud dojde k větší náplni pak je nutné lékařské ošetření s punkcí váčku případně aplikací léku do  váčku. U infikovaných váčků, kdy má pacient teploty a zarudnutí kolene je nutné rozříznutí váčku, vypláchnutí hnisu a podání antibiotik dle citlivosti. Dochází-li k opakovaným plnění váčku je na místě jeho odstranění.