na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Další výkony   /   Infekční artritida kloubu (arthritis purulenta, septická artritida kloubu)

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Další výkony Infekční artritida kloubu (arthritis purulenta, septická artritida kloubu)

Infekční artritida kloubu (arthritis purulenta, septická artritida kloubu)

Infekční artritida kloubu (arthritis purulenta, septická artritida kloubu)

Infekční artritidou kloubu infekční postižení kloubu, kdy je původce bakteriální agens. Nejčastějším původcem je Staphylococcus aureus, ale může být původcem jakýkoliv patogen.  Infekt se do kloubu může dostat dvěma způsoby. Prvním je přímou cestou z okolí při úrazu, kdy kanálem dojde k průniku mikroorganismů do kloubu.  K artritidě může dojít i přestupem infektu z okolní kosti při osteomyelitidě Poměrně častou příčinou je infekce kloubu při punkci kolene při odběru synoviální tekutiny nebo při podání léku injekcí přímo do kloubu. Druhou cestou je tzv. hematogenní infekce se do kloubu bakterie dostanou jinou cestou krví z ložiska jinde v těle (hnisané ložisko na prstech, hnisavé váčky zubů…).  Na vznik infekční artritidy má vliv celkové oslabení organismu při některých chorobách, kde dochází k oslabení imunity. Patří mezi ně diabetes mellitus (cukrovka), pacienti s revmatoidní artritidou, užívající kortikoidy (astma bronchilae) či pacineti s nádorovým onemocněním. Nejsou zvýšeny zánětlivé častěji postiženým kloubem je kolenní kloub, ale může se vyskytovat v jakémkoli lokalizaci.

Příznaky

Protože jde o infekční onemocnění je v popředí celkový stav pacienta, kdy je horečka, třesavka a příznaky celkového schvácení pacienta. V oblasti infikovaného kloubu je výrazná bolestivost, otok a zarudnutí, kloub je naplněn tekutinou, která vede spolu s bolestivostí k omezení pohybů v daném kloubu.  Při provedení laboratorního vyšetření  jsou výrazně zvýšené zánětlivé markéry (sedimentace, CRP, zvýšené hladiny leukocytů).  Náplň kloubu je zjistitelná buď z pohmatu kloubu (koleno), nebo při ultrazvukovém vyšetření, což je jasnou indikací k provedení punkce kloubu a odsátí vzorku, který můžeme odeslat na další vyšetření (mikrobiologické ke zjištění původce infektu a citlivost na antibiotika).  Punktát je u infekční artritidy vždy výrazně zkalený, hnisavý, někdy má až charakter smetany.  U pacientů s poruchou imunity nemusí být příznaky jasné (bez teplot, bez zarudnutí kloubu, minimální otok) a může dojít k přehlédnutí postižení.

Terapie

V případě, že je podezření na infekční postižení kloubu (teploty, vysoké CRP, sedimentace) je třeba v první řadě odebrat punktát na kultivaci a následně nasadit antibiotika. V případě opačného postupu by mohlo vyjít mikrobiologické vyšetření falešně negativní.  Antibiotika se v první fázi nasazují tzv. naslepo dle zkušeností lékaře či zvyklostí pracoviště a následně se upravují dle prokázaného původce a zjištěné citlivost na antibiotika. Zároveň s nasazením antibiotik je třeba provést revizi kloubu buď otevřenou, nebo artroskopicky, kdy se vypustí z kloubu hnis,  kloub se vypláchne a zavede se do něj proplachová laváž (hadičky, které vyplachují kloub  a odstraňují zbylé bakterie a hnis). Někdy je třeba odstranit i srůsty v kloubu, vzniklé zánětem.  V případě, že nejde z nějakých příčin provést revizi a laváž, je nutné odsát hnis z kloubu alespoň punkcí. Laváž ponecháváme v kloubu několik dní, dokud při kontrolních mikrobiologických vyšetřením nezjistíme, že již není přítomen původce. Při léčení infekční artritidy se podávají antibiotika dlouhodobě většinou několik týdnů i měsíců, dokud nedojde k normalizaci zánětlivých markerů.  V případě pozdní diagnostiky nebo špatné léčby může dojít k destrukci kloubu se ztrátou jeho funkce.

U infekční artritidy je třeba si uvědomit, že jde vždy velmi závažný stav, kdy je ohrožen nejen postižený kloub, ale i živost pacienta, zvláště i lidí s poruchou imunity.