na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   Další výkony   /   Osteochondritis dissecans (disekující osteochyndritida)

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče Další výkony Osteochondritis dissecans (disekující osteochyndritida)

Osteochondritis dissecans (disekující osteochyndritida)

Osteochondritis dissecans (disekující osteochyndritida)

Disekující osteochodritida je zahrnována mezi  aseptické nekrózy postihující omezený okrsek subchondrální kosti kloubu, což je kost pod chrupavkou kloubní vyživující její dolní část. Dochází tím k odloučení části chrupavky od svého lůžka v kosti. Kloubní část chrupavky je vyživována ze synoviální tekutiny kloubu, proto nemusí být změněna. Dle lokalizace a stupně odloučení, nemusím být při pohledu z kloubu  patrné místo disekátu, nebo se jeví  jen změnutím chrupavky. V těžších stadiích dochází k uvolnění části chrupavky do kloubu a vzniku volného tělíska kloubu (kloubní myšky). Příčiny mohou být různé, uvažuje se o  úrazech, kdy dochází ke kompresi  kosti pod chrupavkou, ale i o „ucpání“ cév subchondrální kosti z neznámé příčiny). Nejčastěji postiženými klouby jsou koleno a hloub hlezenný. 

Příznaky

Pacient přichází pro bolesti postiženého kloubu, které se stupňují při bolesti. Pokud je v kloubu již uvolněná část chrupavky (myška),  dochází k blokádám kloubu, kdy se při pohybu tělísko vzpříčí a není možný pohyb v kloubu. Po následném přeskočení se blokáda s přeskočením uvolní a pohyb obnoví.  Při vyšetření se standardně provede RTG vyšetření, kde může být patrné ložisko disekátu. V případě myšky může být ta patrná na snímku.  Pro přesné stanovení diagnózy je vhodné vyšetření magnetickou resonancí, která nám ozřejmí stupeň uvolnění chrupavky a stav subchondrální kosti.

Terapie

Způsob terapie závisí na velikosti disekátu  a stupni odloučení. Pokud je chrupavka ve svém „lůžku“, a jsou-li známky hojení,  je možné jen končetinu odlehčit, aby došlo k přihojení.  Pokud však nejsou známky přihojování odloučené chrupavky k lůžku a navíc je subchondrální kosti sklerotická (špatně prokrvená, bez potenciálu hojení, je nutné oživit spodinu. Nejčastěji se to provádí tak, že se navrtá sklerotický spodina malým vrtáčkem, nebo Kirschnerovým drátem.  V případě, že je chrupavka volně  odloučena od spodiny, je možní ji vyjmout, spodinu navrtat a chrupavku opět fixovat zpět do lůžka. K fixaci je možné použít fibrinové lepidlo, či drobných šroubků.  Nejhorší problém nastává, pokud je chrupavka odloučena a rozlámána na drobné částečky, které se nedají přifixovat zpět.  V tom případě je nutné je odstranit a defekt v chrupavce ošetřit buď jen navrtáním, kdy u drobných defektů dojde k přehojení při dlouhodobějším odlehčení, nebo je možní přenést chrupavku i s subchondrální kostí z místa, kde není nutná pro funkci kloubu (mozaikoplastika).