Fyzioterapie u pacientů po TEP kolenního kloubu

na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Informace pro pacienty   /   Fyzioterapie u pacientů po TEP kolenního kloubu

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Informace pro pacienty Fyzioterapie u pacientů po TEP kolenního kloubu

Fyzioterapie u pacientů po TEP kolenního kloubu

Fyzioterapie u pacientů po TEP kolenního kloubu

Stanovený cil:
1. Zlepšení hybnosti kolenního kloubu po TEP.
2. Úprava svalové dysbalance
3. Úprava stereotypu chůze.
4. Prevence komplikací po TEP kolenního kloubu.
5. Péče o jizvu
6. Instruktáž pacienta o vhodnosti cvičení a o zakázaných pohybech po TEP.

Pomůcky:
Polštář, bandáže, kryosáčky, motodlaha, overball, motomed. Pomůcky pro vertikalizaci: francouzské hole, event. podpažní berle či chodítko.

Rehabilitační  postup:

Předoperační rehabilitační příprava:
Den příjmu pacienta:

Pooperační postup fyzioterapie:

0. den - den operace

1.den po operaci

2.den

3. - 4. den

5. - 7. den

Chůze do schodů:
1. zdravá končetina
2. nemocná končetina
3. berle

Chůze ze schodů:
1. berle
2. nemocná končetina
3. zdravá končetina

8. - 9. den

Pacient bývá propuštěn do domácího prostředí nebo do rehabilitačního zařízení (Luže-Košumberk, Jevíčko, Brandýs na Orlicí, Lázně Bohdaneč).

Edukace pacienta:

Všeobecné zásady cvičení:

 1. cvičte pravidelně, pomalu a plynule
 2. každý cvik opakujte 5x ( postupně zvyšujte)
 3. po každém cviku následuje uvolnění
 4. zákaz nošení těžkých břemen
 5. pozor na jednosměrné zatěžování
 6. délku chůze řídit pocitem únavy
 7. nekoupat se v horké vodě ( způsobuje odvápnění )
 8. do cvičení vkládejte dechové cvičení
 9. při potížích navštivte lékaře
 10. při otoku polohujte končetinu do zvýšené polohy
 11. nepodkládejte operovaný kloub
 12. na operovaný kloub 6.měsíců neklekejte
 13. dbejte na odlehčování končetiny
 14. používejte bandáže dolních končetin dle ordinace lékaře - nejčastěji 3.měsíce po operaci
 15. péče o jizvu - po zahojení a vytažení stehů promasírujte jizvu mastným přípravkem, provádějte tlakovou masáž jizvy
 16. dbát na správnou obuv
 17. dodržovat správný stereotyp chůze
 18. dbejte na vycvičení plného natažení kol.kl.

Chůze:

Nácvik všedních denních činností

Sporty
S odstupem alespoň 6.měsíců lze zahájit rekreační sportování. Velmi vhodné je plavání, jízda na kole, chůze s trekovými holemi i bez nich. Vyvarujte se prudšího běhu, skoků,kontaktních sportů.

Použitá literatura: Standard rehabilitačního oddělení KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 713 s.

Vypracovala: Kozlová Lenka, fyzioterapeutka

 


 

 Rehabilitace po totální endoprotéze kolenního kloubu