Fyzioterapie u pacientů po operaci kolenního kloubu

na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Informace pro pacienty   /   Fyzioterapie u pacientů po operaci kolenního kloubu

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Informace pro pacienty Fyzioterapie u pacientů po operaci kolenního kloubu

Fyzioterapie u pacientů po operaci kolenního kloubu

Fyzioterapie u pacientů po operaci kolenního kloubu

Stanovený cil:
1. Zlepšení hybnosti kolenního kloubu
2. Úprava svalové dysbalance
3. Úprava stereotypu chůze.
4. Prevence  pooperačních komplikací
5. Péče o jizvu
6. Instruktáž pacienta o vhodnosti fyzioterapie

Pomůcky:

Rehabilitační  postup:

Předoperační rehabilitační příprava:
Den příjmu pacienta:

Zásady správné chůze:

Pooperační postup fyzioterapie u arthroskopických operací kolenního kloubu

0. den - den operace

1. den po operaci

Chůze do schodů:
1. zdravá končetina
2. nemocná končetina
3. berle

Chůze ze schodů:
1. berle
2. nemocná končetina
3. zdravá končetina

Pooperační postup fyzioterapie u pacientů po plastice předního zkříženého vazu  ( LCA )

0. den - den operace

1. den po operaci

2.den

3. - 4. den

Chůze do schodů:

  1. zdravá končetina
  2. nemocná končetina
  3. berle

Chůze ze schodů:

  1. berle
  2. nemocná končetina
  3. zdravá končetina

Použitá literatura: KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 713 s.

Vypracovala: Kozlová Lenka, fyzioterapeutka

 


 

 Fyzioterapie u pacientů po operaci kolenního kloubu