Fyzioterapie u pacientů po TEP kyčelního kloubu

na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Informace pro pacienty   /   Fyzioterapie u pacientů po TEP kyčelního kloubu

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Informace pro pacienty Fyzioterapie u pacientů po TEP kyčelního kloubu

Fyzioterapie u pacientů po TEP kyčelního kloubu

Fyzioterapie u pacientů po TEP kyčelního kloubu

Stanovený cíl:

 1. Zlepšení hybnosti kyčelního kloubu po TEP.
 2. Úprava svalové dysbalance.
 3. Úprava stereotypu chůze.
 4. Prevence komplikací po TEP kyčelního kloubu.
 5. Péče o jizvu.
 6. Instruktáž pacienta o vhodnosti cvičení a o zakázaných pohybech po TEP.

Pomůcky:

Různé polohovací pomůcky: molitanový čtverec, bednička, abdukční klín. Pomůcky pro vertikalizaci: podpažní nebo francouzské berle, event. chodítko. Ostatní pomůcky: antirotační botička -  jeli indikována, motorová dlaha, nádstavec na WC.

Rehabilitační  postup:

Den příjmu pacienta:

instruktáž o pohybové režimu - nácvik chůze o francouzských berlích s odlehčením operované dolní končetiny - trojdobá chůze  (berle – nemocná končetina – zdravá končetina)

Zásady správné chůze:

Pooperační postup fyzioterapie:

0. den – den operace

 1. pacient hospitalizován na JIP, leží na zádech
 2. polohování operované končetiny je zajištěné pomocí abdukčního klínu mezi kolenními klouby, pro zajištění fyziologického postavení v kyčelním kloubu a jako prevence jeho luxace, při indikaci je možné ev. použít antirotační botičku – určuje operatér

1. den po operaci

 1. vstupní kineziologické vyšetření
 2. dechová gymnastika
 3. izometrie m. quadriceps a mm. gluteí
 4. cévní gymnastika
 5. aktivní cvičení hlezenního kloubu a prstů nohy
 6. aktivní cvičení zdravé dolní končetiny a horních končetin
 7. pasivní cvičení operované dolní končetiny na motorové dlaze dle ordinace lékaře a tolerance pacienta

2. den

 1. po stabilizaci operačního stavu pacienta překlad na standardní ortopedické oddělení, totéž jako první den, při dobrém stavu pacienta přidáváme kondiční cvičení,
 2. posilování horních končetin,
 3. posilování zdravé dolní končetiny,
 4. izometrie m. quadricepsu femoris a mm. gluteí, motorová dlaha,
 5. vertikalizace do sedu

3. den

 1. totéž jako druhý den,
 2. vertikalizace do sedu a stoje,
 3. nácvik chůze o dvou francouzských berlích s odlehčením operované dolní končetiny – pouze pokládá na podložku – nezatěžuje ji a nepřenáší na ni váhu,vše drží na horních končetinách

 4. - 7. den

 1. totéž jako třetí den, zvyšování intenzity cvičení,
 2. cvičení na břiše a vsedě,
 3. prodlužování vzdálenosti chůze,
 4. nácvik sedu na zvýšené židli,
 5. nácvik sedu na WC,
 6. nácvik samostatnosti při oblékání, mobilitě na lůžku, sebeobsluze a hygieně
 7. pacient překládán na lůžkové rehabilitační oddělení

8. - 14. den

 1. totéž jako předcházející dny,
 2. nácvik chůze po schodech,
 3. instruktáž pacienta o péči o jizvu (po vytažení stehů)

Pacient bývá propuštěn do domácího prostředí nebo do rehabilitačního zařízení (Luže-Košumberk, Jevíčko, Brandýs na Orlicí, Lázně Bohdaneč).

Edukace pacienta:

Zásady správného cvičení:

Všeobecné zásady:

Hlavní zásady:

Nácvik všedních denních činností

Návrat do běžného životního rytmu

Sporty

S odstupem alespoň 6.měsíců lze zahájit rekreační sportování. Velmi vhodné je plavání, jízda na kole, chůze s trekovými holemi i bez nich. Vyvarujte se prudšího běhu, skoků,kontaktních sportů,sjezdového lyžování.

Zvláštní upozornění:

vyplývají z edukace pacienta.

Použitá literatura:

 

 

Vypracovala: Kozlová Lenka, fyzioterapeutka

 


 

 Rehabilitace po totální endoprotéze kyčelního kloubu