V obtížné situaci

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Duchovní služby   /   V obtížné situaci

Navigace na stránce

V obtížné situaci

Podpora v obtížné životní situaci

Tato podpora může pomoci:
ve vážných životních krizích, při ztrátě zájmu o život a při sebevražedných tendencích, při pocitech marnosti a při hledání smyslu (prázdného) života, při úzkostných obavách (např. o zdraví, o život někoho blízkého), při vyrovnávání se s životním ´břemenem´ (např. trvalé postižení v důsledku úrazu). Tato podpora nenahrazuje psychologickou pomoc, psychoterapii nebo psychiatrickou léčbu, může se s nimi ovšem vhodně kombinovat! Podporu lze využít též při pracovním vyhoření (nabídka pro zaměstnance novoměstské nemocnice). 

Podpora je zaměřena na: