Na sklonku života

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Duchovní služby   /   Na sklonku života

Navigace na stránce

Na sklonku života

Podpora na sklonku života

Tato podpora může pomoci:
jednak pacientům nemocnice, jejichž onemocnění dospělo do stavu, který není dále slučitelný se životem, jednak jejich rodinným příslušníkům a přátelům, kteří je v nemocnici navštěvují či doprovázejí. Ve chvíli, kdy další léčba postrádá smyslu, je třeba zajistit tišení tělesné bolesti a ošetřovatelský komfort. V závěru života se zároveň otevírá prostor pro duchovní rovinu života, pro duchovní bolesti a jejich tišení. Umírání je čas pro lidskou blízkost, pro poslední setkání a pro rozloučení. 

Podpora je zaměřena na: