Pro pozůstalé

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Duchovní služby   /   Pro pozůstalé

Navigace na stránce

Pro pozůstalé

Podpora pro pozůstalé

Tato podpora může pomoci:
pozůstalým, zejména při těžkém průběhu truchlení, při náhlých úmrtích a při úmrtích mladých lidí, vč. dětí (nemocniční kaplan je též odborným poradcem občanského sdružení Dlouhá cesta, sdružujícího pozůstalé rodiče). Zármutek je také stav ducha, je to odraz vztahu k zemřelému. Jsme zarmoucení, protože milujeme. Cílem není ´vyléčit´ zármutek, vždyť tak by zanikl i vztah. Na konci truchlení má být schopnost znovu se radovat, chuť žít dál. 

Podpora je zaměřena na: