na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro pacienty   /   Magnetická rezonance

Navigace na stránce

Magnetická rezonance

MAGNETICKÁ REZONANCE

CO JE MAGNETICKÁ REZONANCE?

Magnetická rezonance (MR) je moderní zobrazovací vyšetřovací metoda, která nevyužívá rentgenové záření, ale využívá silné magnetické a radiofrekvenční elektromagnetické pole. Vyniká především vynikajícím kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, tj. schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou. V praxi to znamená nejen například vynikající odlišení bílé a šedé hmoty mozkové, ale (a to je důležitější) rozlišení normální tkáně od tkáně postižené patologickým procesem. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami. Princip MR je odlišný od ostatních zobrazovacích metod. Využívá totiž specifických fyzikálních vlastností jader atomů vodíku, které jsou v tkáních díky obsahu vody bohatě zastoupeny. Vodíková jádra, vystavená silnému magnetickému poli, jsou zdrojem radiofrekvenčního vlnění. Toto vlnění (mimo jiné velmi podobné vlnění používanému pro přenos rádiového signálu v pásmu VKV), je zachycováno systémem přijímacích cívek (antén). Důležité je zmínit, že dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organizmus. Vyšetření není bolestivé. V některých případech se používá navíc kontrastní látka, která až na velmi ojedinělé případy nezpůsobuje žádné vedlejší reakce.

Magnetická rezonance

MR pracoviště našeho oddělení najdete v pavilonu 2 RADIODIAGNOSTIKA v přízemí, vchod naproti vchodu do interních ambulancí, je vybavené přístrojem 1,5T MAGNETOM Aera. Jedná se o moderní přístroj s pacientským otvorem o průměru 70 cm, díky čemuž jsou vyšetření pohodlná i pro pacienty se sklonem k obezitě nebo pacienty trpící klaustrofobií (strachem z uzavřených těsných prostorů). Přístroj je dále vybaven rychlými gradienty a bohatou škálou dedikovaných povrchových cívek. Díky této výbavě jsou vyšetření na něm prováděná velmi kvalitní, lze vyšetřit široké spektrum orgánů a oblastí a vyšetření jsou také v maximální možné míře komfortní pro pacienta.

JAKÝ JE ÚČEL A PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍNOS TOHOTO VÝKONU?

Magnetická rezonance 
POPISKY OBRÁZKŮ: BEDERNÍ OBRATEL, MOZKOVÉ TEPNY, ZOBRAZENÍ HLAVY A MOZKU, RUKA

Účelem MR vyšetření je nalezení případných změn struktury orgánů a tkání ve vyšetřované oblasti nebo posouzení změn již dříve známých. Získané informace pomohou lékaři diagnostikovat Vaši chorobu, upřesnit Vaši diagnózu anebo sledovat průběh Vašeho onemocnění (například pro ověření úspěšnosti dosavadní léčby). Účelem použití kontrastní látky je zvýšení citlivosti vyšetření a zpřesnění diagnózy nebo cílené zobrazení cév.

JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVA K VÝKONU?

Absolutní kontraindikací MR vyšetření je implantovaný kardiostimulátor, kochleární implantát, některé chlopenní náhrady, cévní svorky z feromagnetických materiálů, I. trimestr těhotenství, střepina v oku - vyšetření nelze provézt, je vysoké riziko závažného poškození zdraví pacienta. Jinak na tento výkon není ve většině případů nutná žádná příprava (mimo vyšetření břicha), přesto je několik doporučení, které je dobré vzít na vědomí:

Co vzít s sebou na vyšetření:

Kam se dostavit na vyšetření:

OVĚŘENÍ KONTRAINDIKACÍ VÝKONU
Před vyšetřením dostanete dotazník k ověření, zda je bezpečné u Vás vyšetření magnetickou rezonancí provést, a k ověření dalších informací potřebných pro správné a bezpečné provedení a zhodnocení vyšetření.

JAK PROBÍHÁ VLASTNÍ VÝKON?
Odborný personál Vás uloží na vyšetřovací lůžko a vyšetřovanou oblast umístí do příslušné vyšetřovací cívky. Pohyblivé vyšetřovací lůžko s Vámi zajede do vyšetřovacího prostoru přístroje( tunelu). Vyšetření obvykle trvá 15-45 minut a po tuto dobu je nezbytné zůstat v klidu, protože pohyb částí těla znehodnocuje vyšetření. Při vyšetření orgánů hrudníku a břicha budete během vyšetření opakovaně vyzváni k zadržení dechu, aby byl jakýkoli nežádoucí pohyb trupu maximálně eliminován. MR vyšetření je provázeno hlukem, a to o různé intenzitě. Z tohoto důvodu Vám budou poskytnuta sluchátka nebo ušní ucpávky. V naléhavých případech (např. při nevolnosti nebo bolestivých pocitech) můžete ihned kontaktovat personál MR pracoviště pomocí ovladače signalizačního zařízení, který budete mít v ruce.

CO SE BUDE DÍT PO TOMTO VÝKONU?
Po vyšetření s kontrastní látkou pacient vyčká ještě 20 minut v čekárně kvůli možnosti opožděné alergické reakce na kontrastní látku. Pokud by se po vyšetření s kontrastní látkou dostavily projevy alergie (kožní vyrážka, nevolnost, dušnost) až po opuštění zdravotnického zařízení, okamžitě uvědomte Vašeho ošetřujícího lékaře nebo (po ambulantním MR vyšetření) lékařskou pohotovostní službu. Pokud se po vyšetření cítíte dobře, nemáte pocit nevolnosti a nebyly Vám podány uklidňující léky, můžete dále pokračovat ve svém programu. Kojící matky po aplikaci kontrastní látky přeruší kojení na 24 hodin (je proto vhodné před vyšetřením nasbírat na tuto dobu mléko do zásoby). Během 24 hodin se kontrastní látka vyloučí z Vašeho těla.

JAKÉ JSOU KOMPLIKACE A RIZIKA TOHOTO VÝKONU?
Magnetická rezonance je vyšetřovací metoda, která využívá silné magnetické pole. Není založena na rentgenovém záření. Žádné škodlivé účinky magnetické rezonance nebyly prokázány. Na základě předběžné opatrnosti se však vyšetření nedoporučuje provádět u žen v prvním trimestru těhotenství. Závažné alergické reakce na kontrastní látky užívané při MR jsou velmi vzácné a pracoviště je vybaveno ke zvládnutí život ohrožujícího stavu. Alergické reakce se liší intenzitou příznaků od nevýznamných (kopřivka, zarudnutí, svědění) až po závažné reakce (otok dýchacích cest a plic, pokles tlaku a zvýšení srdeční akce, v krajním případě selhání srdce a plic), které mohou vyžadovat rychlou lékařskou pomoc. Zdravotní komplikace spojená s použitím kontrastní látky může vzniknout v případě závažné poruchy funkce ledvin, protože při pomalejším vylučování kontrastní látky vzniká riziko projevu vzácného onemocnění nazývaného nefrogenní systémová fibróza. Z tohoto důvodu může být také před podáním kontrastní látky provedeno vyšetření funkce ledvin.

JAKÉ JSOU MOŽNÉ ALTERNATIVY TOHOTO VÝKONU?
Alternativou k tomuto vyšetření může být v některých případech ultrazvuk (UZ) nebo výpočetní tomografie (CT). Většinou však jako náhrada MR neposkytují tato vyšetření stejnou kvalitu diagnostických informací jako MR a nelze tedy mluvit o plnohodnotné alternativě. CT je navíc založeno na použití rentgenového záření, které přináší určité zdravotní riziko. Na druhé straně UZ a CT jsou metodou volby v mnoha jiných indikacích a jsou v nich i lepším vyšetřením než MR. Pokud je třeba MR nahradit jiným vyšetřením, je třeba vždy toto řešení řádně prodiskutovat s lékařem.