na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro pacienty   /   Ultrazvuková vyšetření

Navigace na stránce

Ultrazvuková vyšetření

ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ

Obecné informace
Ultrazvuk je velmi vhodnou neinvazivní zobrazovací metodou pro posouzení orgánů v břišní dutině a v měkkých tkáních krku, prsu i jinde na těle, naopak je prakticky nepoužitelný pro posouzení plic a kostí. Dopplerovský ultrazvuk umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a směr a charakter proudění krve v nich.

Obecné informace ultrazvuku

Naše tři ultrazvukové vyšetřovny jsou umístěny vedle sebe v horní chodbě radiologického oddělení vlevo zcela na jejím konci. Pacienti jsou objednáváni k vyšetření na telefonním čísle 566 801 461, ambulantní na konkrétní dobu a hospitalizovaní na konkrétní den. U pacientů ležících na odděleních intenzívní péče v těžkém stavu a s rizikovým transportem jsou prováděna i vyšetření přímo u lůžka. Po pracovní době je zajištěna nepřetržitá pohotovost službu konajícím radiologem. 
V loňském roce bylo na našem oddělení provedeno téměř 14 tisíc ultrazvukových vyšetření.

Vybavení našich pracovišť:
Ultrazvukové pracoviště I je vybaveno špičkovým moderním přístrojem TOSHIBA Aplio XG s pěti sondami (konvexní multifrekvenční 1,9 -6 MHz, a 3 - mi lineárními multifrekvenčními sondami cévní 4,8 -11 MHz , měkkotkáňová 5 - 12 MHz, a transkraniální 1,9 - 6 MHz). Pátou sondou je 4D sonda PLT - 1204 MV se střední frekvencí 12 MHZ ke speciálním vyšetřením prsu . 
Ultrazvukové pracoviště II je vybaveno špičkovým moderním přístrojem TOSHIBA Aplio XV s třemi sondami (konvexní multifrekvenční 1,9 -6 MHz, a 2 - mi lineárními multifrekvenčními sondami 4-9,2 MHz a 5 - 12 MHz). 
Ultrazvukové pracoviště III je od ledna 2013 vybaveno špičkovým moderním přístrojem nejvyšší třídy Samsung Medison ACCUVIX A30 s třemi sondami (konvexní multifrekvenční 1 -6 MHz, a 2 - mi lineárními multifrekvenčními sondami 4-7 MHz a 5 - 13 MHz). 
Tyto tři přístroje UZ jsou napojeny na PACSový systém (systém archivace a komunikace obrazových dat v digitální formě).

Obecné informace ultrazvuku

Objednání k vyšetření: 
Ultrazvukové vyšetření se objednává v evidenci radiologického oddělení či telefonicky na čísle 566 801 461. K vyšetření se pacient dostaví v dohodnutý čas po předchozím řádném objednání, s žádankou se nejprve hlásí u okénka evidence radiologického oddělení. U akutních případů vyšetření provádíme v co nejkratší době po předchozí dohodě vyšetřujícího a indikujícího lékaře.

Příprava pacienta před ultrazvukovým vyšetřením: 
K vyšetření břicha a pánve přichází pacient nalačno - den předem netučná večeře, poté minimálně 12 hodin nejíst. Před vyšetřením stejnou dobu nekouřit. Čiré nebublinkové tekutiny - voda, čaj,.. neomezovat. Tato příprava je nezbytná pro omezení artefaktů z plynného obsahu ve střevech a v žaludku a k dobrému naplnění žlučníku. Pro dopplerovské vyšetření ledvinných tepen se pak ze stejných důvodů doporučuje tato příprava : pacient přichází nalačno, po předchozí přípravě deflatulentiemi (lék ke snížení plynatosti střevní) - Sab simplex - 3 dny před vyšetřením 3x denně 30 kapek, v den vyšetření ráno 60 kapek. V akutních případech se vyšetřuje i bez přípravy. 
Mimo výše uvedená vyšetření není žádná příprava nutná.

Obecné informace ultrazvuku

Co vzít s sebou na vyšetření: 
Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou, kde jsou uvedena jeho osobní data, přesně specifikováno požadované. Průvodka musí být vyplněna čitelně (nejlépe psacím strojem či na počítači) a nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance. Pokud je to možné, přinese si pacient s sebou významnou zdravotní dokumentacizejména výsledky předchozích zobrazovacích vyšetření souvisejících s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, eventuelně i dostupnou obrazovou dokumentaci.

Průběh vyšetření: 
Vyšetření provádí erudovaný lékař - radiolog, který zvolí vhodný postup vyšetření. Pacient při vyšetření leží na vyšetřovacím lůžku a dodržuje pokyny lékaře. Lékař plynule pohybuje po pacientově těle ve vyšetřované oblasti ultrazvukovou sondou a při tom sleduje obraz na monitoru. Kůže pacienta se ve vyšetřované oblasti pokrývá vrstvou speciálního inertního gelu pro sonografii. Vyšetření se provádí v různých rovinách daných postavením sondy, někdy i v různých polohách pacienta. Při vyšetření asistuje vyškolená sestra, která pomáhá především s odstrojením a uložením pacienta, provádí administrativní úkony a řídí objednávání pacientů. Před vyšetřením sestra nebo lékař vysvětlí pacientovi stručně, jak vyšetření probíhá a co je jeho cílem, eventuelně rozptýlí případné obavy pacienta z vyšetření. Na závěr vyšetření pak lékař pacientovi na jeho žádost vysvětlí zjištěný nález.

Obecné informace ultrazvuku

Často kladené otázky:

Je ultrazvukové vyšetření bezpečné?
Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou zobrazovací metodu. Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření.

Je toto vyšetření bolestivé?
Ultrazvukové vyšetření samo o sobě nebolí. Můžete cítit tlak sondy, což může být za určitých okolností nepříjemné, například při kontrolním vyšetření krátce po operaci.

Jaká jsou omezení metody?
Ultrazvukové vlnění je odráženo plynem a kostmi. Někdy může plyn ve střevě velmi zkomplikovat vyšetření v oblasti břicha a malé pánve. Ultrazvukové vlnění proniká obtížně do velkých hloubek, proto jsou obézní osoby hůře vyšetřitelné. Komplikace může způsobit i zvápenatění ve stěně tepen postižených aterosklerózou (kornatěním tepen)

Jak se mám na vyšetření připravit?
O přípravě by vás měl poučit odesílající lékař. V případě vyšetření oblasti břicha a malé pánve je třeba přijít na lačno, tedy nejméně 12 hodin před vyšetřením nic nejíst, zhruba 2 hodiny před vyšetřením nepít ani čiré tekutiny. V případě vyšetření ledvinných tepen viz výše. Na vyšetření v ostatních oblastech není žádná příprava nutná. Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou Vaším odesílajícím lékařem. Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, pak je vezměte s sebou.

Jak vyšetření probíhá?
Vyšetření provádí zkušený a kvalifikovaný lékař - radiolog . Budete požádáni, abyste si odložili tak, jak je to nezbytně nutné pro vyšetřovanou oblast, poté si lehnete na vyšetřovací lůžko. Lékař po vyšetřované oblasti během vyšetření pohybuje ultrazvukovou sondou. Pro zamezení přítomnosti vzduchu mezi tělem a kůží se vyšetřovaná oblast pokrývá speciálním sonografickým gelem, který nijak nedráždí kůži ani nezanechává skvrny a snadno se dá z těla po skončení vyšetření otřít. Během vyšetření lékař pozorně sleduje obraz na monitoru, upravuje parametry vyšetření a provádí různá speciální měření. Během vyšetření můžete být vyzváni například k zadržení dechu, nepolykání, zaklonění hlavy, stažení ramen nebo i ke změně polohy těla.

Existují nějaké komplikace vyšetření?
Jak už bylo řečeno výše, ultrazvuk je zcela bezpečná metoda, u které se komplikace ani rizika nevyskytují.

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře?
Zpráva v tištěné podobě je vyhotovena vyšetřujícím lékařem a dostanete ji do 15 minut po vyšetření, nebo bude tento nález Vašemu lékaři zaslán poštou. Současně je nález k dispozici oprávněným osobám v naší nemocnici. Pokud Vás tedy na vyšetření posílá lékař z naší nemocnice, nález si může přečíst i v počítači.
Po vyšetření máte samozřejmě právo na to, aby Vám vyšetřující lékař stručně a srozumitelně vysvětlil, co při vyšetření zjistil, nebojte se zeptat.

Specializovaná UZ vyšetření :

UZ vyšetření prsů: 
UZ vyšetření prsu je základním zobrazovacím vyšetřením prsu u žen do 40 let věku. U žen starších je základním vyšetřením mamografiie a ultrazvuk je nejčastěji používaným doplňujícím vyšetřením. Umožňuje odlišit běžné cysty od nádorů, v některých případech umožňuje odlišit nezhoubné nádory od zhoubných. Dále umožňuje zaměřit lézi a provést její punkci s odebrání vzorku tkáně k histologickému vyšetření, odsátím obsahu přeplněné bolestivé cysty či označením nehmatného tumoru před operací. 

Intervenční výkony pod kontrolou UZ :
Jsou výkony při kterých využíváme schopnosti zobrazit na ultrazvuku lidské orgány, jejich patologická ložiska a jehlu, kterou takové ložisko napíchneme. Po napíchnutí podezřelé léze navazuje nejčastěji odběr vzorku tkáně či tekutiny, případně je možné označit nehmatný tumor prsu před operací či zavést jehlou drén do hnisavého ložiska.
Používané jehly jsou často velmi tenké (do 1 mm šíře) a výkon se pak provádí často bez umrtvení, protože je jen minimálně bolestivý nebo použijeme jehlu středně silnou ( do 2 mm) a provádíme pak výkon často v místním znecitlivění. Většina pacientů odchází se slovy, že výkon zdaleka nebolel tak, jak se původně obávali. V případě punkce povrchových orgánů provádíme výkony ambulantně a pacient odchází po punkci běžně ihned domů. V případě punkce hlouběji uložených orgánů s nebezpečím vnitřního krvácení je vhodná jednodenní hospitalizace.
Každý intervenční výkon je třeba řádně zvážit domluvou mezi pacientem, jeho ošetřujícím lékařem a radiologem, který výkon provádí. Po této domluvě pacient podepisuje informovaný souhlas s výkonem. 
Úspěch punkce je silně závislý na erudici lékaře, který ji provádí, a proto jsou naši lékaři - radiologové k němu řádně školeni a provádíme jen výkony, jejichž počet dosahuje minimálně optimum nutné k udržení této erudice.

Obecné informace ultrazvuku