na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro pacienty   /   Rentgenové snímky

Navigace na stránce

Rentgenové snímky

RENTGENOVÉ SNÍMKY - SKIAGRAFIE

Obecné informace 
Princip vyšetření je založen na schopnosti rentgenového záření pronikat hmotou a dle vlastností jednotlivých tkání se specificky zeslabovat. Výsledkem je obraz zachycený na citlivý materiál - rentgenový film či detekční systém přístroje. Rentgenové vyšetření se hodí zejména k posouzení kostí a plicního parenchymu. Dále je možné např. z obsahu plynu ve střevech posoudit střevní struktury a hledat cizí kovová tělesa v těle. 
Naše 2 skiagrafická pracoviště na radiologickém oddělení jsou vybavena stacionárními zařízeními: 
ET 2000 , Výrobce TOSHIBA Medical Systems, rok výroby 2001 a Proteus XR/i, Výrobce G.E.Medical Systems, rok výroby 2005
Dále zhotovujeme snímky na lůžku pacienta v nemocnici na pojízdných rentgenech a peroperační snímky na 2 sálových C-ramenech.

Rentgen obecné informace

Kdo vyšetření doporučí ? 
Každé vyšetření musí být indikováno (doporučeno) ošetřujícím lékařem pacienta, který vypíše žádanku o vyšetření. Každé vyšetření poté musí schválit zejména z hlediska radiační hygieny radiolog či radiologický asistent.

Objednání vyšetření: 
Vyšetření provádíme v pracovní době bez objednání. Pacienti v závažném klinickém stavu jsou vyšetřováni přednostně.

Kde se mám hlásit po příchodu na radiologické oddělení:
Každý pacient po příchodu na radiologické oddělení (je jedno zda na RTG snímek, UZ či CT vyšetření, mamografii či jiné vyšetření) musí nejdříve odevzdat žádanku v evidenci oddělení, kde mu evidenční pracovnice vysvětlí vše potřebné včetně místa, kde má počkat na vyšetření.

Provedení vyšetření: 
Vyšetření provádí radiologický asistent, který správně nastaví polohu pacienta, nastaví přístroj z hlediska plochy ozáření, dávky záření i jiných aspektů, přiloží ochranné pomůcky a ozáření provede. Při vyšetřování hrudníku a břicha Vás požádá o zadržení dechu, aby snímek nebyl pohybem rozmazán.
Také naše pracoviště je již od roku 2010 plně digitalizováno. Obraz vzniklý ozářením rentgenovými paprsky na speciálních foliích je přečten v CR čtečce a rozešle na speciální počítače s medicínskými monitory v nemocnici. Je tak prakticky okamžitě po zhotovení vyšetření dostupný současně radiologovi i indikujícímu lékaři k prohlížení a hodnocení. Kvalita vyšetření se po zavedení digitalizace zvýšila, množství opakovaných snímků významně kleslo.

Rentgen

Hodnocení vyšetření: 
Vyšetření hodnotí lékař radiolog. Na našem pracovišti hodnotíme všechny snímky ambulantních pacientů ihned po vyhotovení, snímky nemocničních pacientů v den vyhotovení, urgentní snímky samozřejmě ihned a 24 hodin denně všechny dny v týdnu v rámci ústavní pohotovostní služby.

Komu patří zpráva z vyšetření ? 
Lékařská zpráva (nález) přináleží lékaři, který vyšetření doporučil. U ambulantních pacientů ji dostává přímo pacient do rukou, aby ji lékaři doručil, na požádání pacienta ji můžeme zaslat poštou. U nemocničních pacientů jde zpráva ošetřujícímu lékaři jednak v digitální formě cestou nemocničního informačního systému, jednak v písemné formě nemocniční poštou.

Jaké jsou kontraindikace vyšetření ? 
Obecně absolutní kontraindikace neexistují. Protože dochází k ozáření pacienta, které jej může poškodit zejména indukcí nádorového onemocnění, je třeba dodržovat přísně pravidla vyšetření. Indikovat vyšetření jen v případech kdy jsou nutná a provádět je tak, aby dávka záření byla co nejnižší. Proto je každé vyšetření dopředu doporučováno a schvalováno jak ošetřujícím lékařem, tak aplikujícím radiologickým odborníkem. Proto jsou všechny rentgenové přístroje pravidelně kontrolovány. Proto je celý zobrazovací proces bedlivě sledován. Zvláštní ohled je brán na ozáření dětí a žen ve fertilním (plodném) věku, kde je třeba znát informace o jejich menstruačním cyklu.

Zapůjčení a uchovávání snímků: 
Snímky pro lékaře naší nemocnice jsou k dispozici okamžitě od zhotovení a bez omezení. Snímky mimo nemocnici zapůjčujeme na požádání ošetřujícího lékaře či pacienta s evidencí o zapůjčení. Je možné je zapůjčit vypálené na CD (poprvé zdarma, poté zpoplatněno) či zaslat zabezpečenou internetovou cestou ePACS, (je-li nemocnice kam zapůjčujeme připojena k tomuto systému). Snímky archivujeme po dobu 5 let. Zapůjčení snímků vyřizuje naše evidence, stejně tak další dokumentační činnosti jako opisy nálezů, kopie pro potřeby pojišťoven, atd.

Rentgen