na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro odborníky   /   CT srdce a koronárních tepen

Navigace na stránce

CT srdce a koronárních tepen

CT SRDCE A KORONÁRNÍCH TEPEN 

(Informace pro indikující pracoviště)

Typy vyšetření: 
1. CT kalciové skóre (provádí se jednak samostatně, jednak jako nezbytná součást CTA koronárních tepen) 
2. CTA koronárních tepen 
3. CTA trojice tepen hrudníku - koronárních, plicních a hrudní aorty (triple-rule-out) 
4. CTA koronárních tepen - bypass

Příprava pacienta: 
- CT kalciové skóre se provádí nativně, bez přípravy, lze provést do TF 90/s. 
- U ostatních vyšetření je třeba vynechat kávu a kolu v den vyšetření, nekouřit. Další příprava je obdobná jako u všech CT s podáním kontrastní látky nitrožilně (4 hodiny před vyšetření pouze čiré tekutiny, které naopak navýšit k dostatečné hydrataci, pití ukončit hodinu předem). Cestou interní ambulance snížit tepovou frekvenci ideálně do 60/min, akceptovatelné do 65/min (Metoprolol 50-100 mg 1-2 hodiny před vyšetřením či individuálně dle ordinace kardiologa). Po medikaci změřit puls a tlak, zapsat na žádanku a pacienta odeslat na CT pracoviště, kde bude sledován. Zavádíte-li i.v. kanylu, k CT vyšetření je nutná zelená do pravé HK kubitálně.

Anamnéza: 
-Zjistit srdeční bypass, stent, pace-maker, arytmie, fibrilace. 
-Zjistit kontraindikace podání betablokátorů, nitrátů (budou podány těsně před CTA koronárních tepen), jodových kontrastních látek. 
-Zjistit těhotenství, kojení.

Interpretace výsledků: 
CT kalciové skóre je nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárního rizika, spočten jako objem kalcifikací koronárních tepen násobený koeficientem určeným z jejich denzity. Má poměrně vysokou senzitivitu - 90 % (zbylých 10 % jsou nekalcifikované pláty, často v mladších věkových skupinách), nízkou specificitu - do 50%. 
Agatstonovo kalciové skóre: Kardiovaskulární riziko: 
0 - velmi nízké 
1-10 - nízké 
11-100 - zvýšené 
101-400 - vysoké 
401 a výše - velmi vysoké 
Výsledkem vyšetření je udání Celkového Agatstonova kalciového skóre, určení kardiovaskulárního rizika a zařazení pacienta do percentilu udávajícího relativní počet lidí stejného pohlaví s nižším kalciovým skóre dle Hoffa. 
U kalciového skóre nad 1000 není CTA koronárních tepen výtěžná, kalcifikace znemožňují kvalitní hodnocení tepen.

CTA koronárních tepen má vysokou senzitivitu a negativní prediktivní hodnotu a jeho hlavní význam je ve vyloučení onemocnění koronárních tepen. V případě nalezení stenotického postižení dělí stenosy na nevýznamné (do 50% redukce lumen), hemodynamicky významné (50-74% redukce lumen) a velmi významné (nad 75 % redukce lumen). Současně se analýzou plátu snaží o stratifikaci jejich rizikovosti pro akutní uzávěr, význam této analýzy však není zatím klinicky ověřen.

CTA trojice tepen hrudníku - koronárních, plicních a hrudní aorty (triple-rule-out) je prováděno u nejasných bolestí na hrudi k vyloučení dissekujícího aneurysmatu hrudní aorty, plicní embolizace a uzávěru či významné stenosy koronárních tepen. Po zavedení CTA koronárních tepen jej plánujeme provádět 24 hodin denně s hodnocením plicního řečiště a aorty ihned po zhotovení vyšetření, koronárních tepen bezprostředně následující pracovní den.

CTA koronárních tepen - bypass 
Je rutinní metodou k posouzení průchodnosti žilních bypassů i průchodnosti distálních části mamárního bypassu. Vyšetření je prováděno v rozsahu AO - dolní okraj srdce.