na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro odborníky   /   Problematika neodkladných vyšetření

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Radiologie Informace pro odborníky Problematika neodkladných vyšetření

Problematika neodkladných vyšetření

PROBLEMATIKA NEODKLADNÝCH VYŠETŘENÍ, POLYTRAUMATIZOVANÉHO PACIENTA A ODPOVĚDNOSTI ZA PACIENTA BĚHEM VYŠETŘENÍ

Problematika neodkladných vyšetření, polytramaumatizovaného pacienta a odpovědnosti za pacienta během vyšetření

1) Problematika neodkladných vyšetření

Vzhledem k objednávacímu systému na Skiaskopická, CT, UZ a MG vyšetření na našem oddělení (dvojúrovňový systém s řízeným objednáváním hospitalizovaných pacientů do 3 dnů) je možné v indikacích nesnesoucích odkladu objednat vyšetření přednostně. Objednat takové vyšetření může pouze indikující lékař u radiologa vyšetřujícího na konkrétním radiologickém pracovišti a to telefonicky či písemně žádankou s vyznačením neodkladnosti vyšetření barevně zvýrazněným. Indikující lékař musí, pokud jej o to radiolog požádá, vysvětlit neodkladnost indikace.
Existují dvě úrovně:
a) statim - vyšetření bude provedené ihned po skončení v té době probíhajícího vyšetření (začátek do 30 min od telefonického objednání či od doručení žádanky s vyznačeným neodkladným vyšetřením), průběh vyšetření včetně popisu je neodkladný a upřednostněn před všemi ostatními činnostmi. Popis vyšetření dokončen do 90 minut od objednání vyšetření.
b) urgentní vyšetření - vyšetření bude provedeno v den objednání, nejčastěji na konci pracovní doby po provedení původně objednaných vyšetření.

2) Problematika vyšetření polytraumatizovaných pacientů

Radiologická vyšetření polytraumatizovaných pacientů se provádí na dvou úrovních:
a) V příjmové místnosti 
V příjmové místnosti (ARO, CH) jako rutinně indikovatelná vyšetření v případě polytraumatu provádíme:

RTG hrudníku v AP projekci vleže
RTG pánve 
RTG C páteře v bočné projekci
UZ dutiny břišní, dutin pleurálních, dutiny perikardiální
UZ jater, sleziny a BDUS ledvin

Všechna tato vyšetření jsou určena pro pacienta v těžkém stavu, který ohrožuje jeho život, jsou orientační, upřednostňují rychlost (ústně sdělený nález do cca 15 min.) nad detailností, cílem je základní informace k dalšímu postupu - vyloučení rozsáhlého PNO, rozsáhlých kolekcí ve velkých tělních dutinách, rozsáhlé lacerace parenchymových orgánů, utržení renální cévní stopky a dislokované zlomeniny C páteře či pánve. Jsou prováděna bez nutnosti polohovat pacienta (pouze nadzdvižení k vložení RTG kazet).

b) Na radiologickém oddělení
Na radiologickém oddělení jsou prováděna detailní vyšetření u stabilizovaného pacienta po zajištění jeho vitálních funkcí a to dvěma možnými různými postupy:
I) Celotělové CT - zahrnuje tři vyšetření: 
CT mozku konvenčně 
CT obličeje a krku spirálně 
CT hrudníku, břicha a pánve spirálně
Zhotovení vyšetření i jeho hodnocení jsou časově náročná (i více než 60 min), vyšetření pokrývá traumatologicky kompletně celé tělo mimo končetin distálně od pletenců. Radiolog většinou hodnotí nejdříve základní informace (odpovídající informacím získávaným vyšetřeními v příjmové místnosti polytraumatizovaného pacienta), sděluje tuto informaci ošetřujícímu lékaři ústně či píše předběžný nález a poté doplňuje detailní hodnocení všech orgánů v následné lékařské zprávě.
II) Jednotlivá RTG, CT a UZ vyšetření dle ordinace ošetřujícího lékaře:
Jakákoliv vyšetření v traumatologické indikaci.

3) Problematika odpovědnosti za pacienta během vyšetření

Za pacienta během vyšetření a transportu k vyšetření a zpět na oddělení zodpovídá jeho ošetřující lékař, který nejlépe zná jeho zdravotní stav. Podle jeho zdravotního stavu také ošetřující lékař volí doprovod pacienta. Personál radiologického oddělení nemůže monitorovat pacienta během čekání na vyšetření v čekárně. 
Toto se samozřejmě netýká nežádoucích účinků diagnostik a léků podaných během vyšetření a jiných následků vyšetření vlastního, za které je zodpovědný personál radiologického oddělení a indikující lékař.