na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro odborníky   /   Seznam prováděných vyšetření - Ultrazvukové pracoviště

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Radiologie Informace pro odborníky Seznam prováděných vyšetření - Ultrazvukové pracoviště

Seznam prováděných vyšetření - Ultrazvukové pracoviště

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ - ULTRAZVUKOVÉ PRACOVIŠTĚ

Ultrasonografie krku
Ultrasonografie štítné žlázy
Ultrasonografie hrudniku 
Ultrasonografie pleurálních dutin 
Ultrasonografie prsu i elastografie
Ultrasonografie prsu
Ultrasonografie podpažní jamky
Ultrasonografie horního břicha včetně ledvin
Ultrasonografie ledvin a močového měchýře
Ultrasonografie aneurysmatu abdominální aorty
Ultrasonografie dolního břicha a pánve
Ultrasonografie ileocékální oblasti
Ultrasonografie šourku 
Ultrasonografie měkkých tkání a muskuloskeletálního aparátu
Ultrasonografie 1 či více přesně specifikovaných orgánů
Dopplerovská ultrasonografie tepen krkavic a vertebrálních tepen
Dopplerovská ultrasonografie končetinových tepen
Dopplerovská ultrasonografie ledvinných tepen
Dopplerovská ultrasonografie abdominálních cév
Dopplerovská ultrasonografie aorty a pánevních tepen
Dopplerovská ultrasonografie žil krku a podklíčku
Dopplerovská ultrasonografie hlubokých žil dolní končetiny
Dopplerovská ultrasonografie povrchových žil dolní končetiny
Dopplerovská ultrasonografie žil dolní končetiny předoperační
Dopplerovská ultrasonografie žil horní končetiny
Dopplerovská ultrasonografie dolní duté žíly a pánevních žil
Dopplerovská ultrasonografie jaterních cév
Dopplerovská ultrasonografie dialyzačního shuntu
Dopplerovská ultrasonografie by-passu
Dopplerovská ultrasonografie ložiska jater, ledvin či prsu s kontrastni látkou
Ultrasonografie ložiska jater a ledvin s kontrastní látkou
Core-cut biopsie pod ultrasonografickou kontrolou
Biopsie tenkou jehlou pod ultrasonografickou kontrolou
Nechirurgická desinvaginace intususcepce u dětí
Jiné intervence pod ultrasonografickou kontrolou