na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro odborníky   /   Problematika ozáření pacienta - radiační ochrana

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Radiologie Informace pro odborníky Problematika ozáření pacienta - radiační ochrana

Problematika ozáření pacienta - radiační ochrana

PROBLEMATIKA OZÁŘENÍ PACIENTA - RADIAČNÍ OCHRANA

1) Zodpovědnost za ozáření
Zodpovědnost za ozáření pacienta nese lékař indikující vyšetření a aplikující odborník - radiolog či radiologický asistent. 
V případě, že z údajů na žádance pochybuje aplikující odborník o správnosti indikace vyšetření, nesmí výkon schválit, ale má požádat indikujícího lékaře o doplnění údajů tak, aby indikace byla nepochybná. Ve Věstníku MZ vyšla obecná indikační kritéria radiologických vyšetření, kterými se indikující lékař i aplikující odborník mají řídit. Indikační kritéria jsou např. na http://www.crs.cz/index.php?aID=224 
2) Radiační ochrana žen v reprodukčním věku
Je nutné pátrat po možném těhotenství při indikaci vyšetření spojených s ozářením pacienta ( RTG, Skia, CT) indikujícím lékařem i při schvalování indikace aplikujícím odborníkem na radiologickém oddělení. 
Za riziková je pak nutno považovat všechna vyšetření, při nichž se děloha octne v primárním svazku nebo je ozářena rozptýleným sekundárním zářením nezanedbatelnou dávkou - to znamená při vyšetřeních mezi bránicí a kostmi stydkými. 
U RTG ozáření mimo tuto oblast jsou dávky na dělohu zanedbatelné a vyšetření lze provést bez rizika. 
Ruší se pravidlo snímkovat ženu ve fertilním věku pouze do 10 dnů od začátku menses. Zavádíme pravidlo: pacientka ve fertilním věku s indikovaným ozářením břicha a pánve (při vyšetření jiných oblastí není třeba těhotenství posuzovat ) s pravidelnými nezpožděnými menses může být vyšetřena. 
Odůvodnění: ve stadiu blastogenese se účinek ozáření řídí pravidlem vše nebo nic - při extrémním poškození (naše dávky je v podstatě nemohou způsobit) těhotenství končí nezpožděnou menstruací. 
Na žádanku indikující lékař u těchto žen uvádí údaj - Kontraindikace vyšetření (např.těhotenství) nejsou známy, nebo - pravidelné nezpožděné menses,... . 
Pokud toto žena nesplňuje, tedy má zpoždění s menses a mohla by být ve vyšším stadiu těhotenství, je vhodné nejdříve vyloučit těhotenství - např. laboratorně, poté konzultovat radiologa k hledání náhradního vyšetření. Pokud i poté vyšetření indikující lékař indikuje, uvede na žádance údaj o tom, že si je vědom relativní kontraindikace, přesto vyšetření požaduje. Na našem oddělení budeme pacientku plně informovat o riziku z toho vyplývajícím, výkon s ní zkonzultujeme, necháme ji podepsat informovaný souhlas pacienta s ozářením a v případě později potvrzeného těhotenství ji předáme radiačnímu fyzikovi k výpočtu dávky a zvážení doporučení interrupce.
Výše uvedené se netýká statimových výkonů nesnesoucích odkladu, kde význam vyšetření převyšuje rizika spojená s ozářením plodu, informace statimového výkonu musí být uvedena na žádance indikujícím lékařem.