na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro odborníky   /   Problematika přípravy pacienta na vyšetření

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Radiologie Informace pro odborníky Problematika přípravy pacienta na vyšetření

Problematika přípravy pacienta na vyšetření

PROBLEMATIKA PŘÍPRAVY PACIENTA NA VYŠETŘENÍ

Příprava pacienta k RDG vyšetřením
Všeobecné pokyny pro přípravu pacienta na skiaskopická vyšetření 


RTG kontrastní vyšetření vývodných cest močových a genitálu:
Perkutánní (descendentní) pyelografie (nephrostomografie)
-bez speciální přípravy, nástřik do zavedeného nefrostomicklého drénu

Cystografie, mikční cystourethrografie, retrográdní urethrografie
- pacient přichází k vyšetření na lačno
- zavedení močového katetru na urol. ambulanci naší nemocnice

I.v. urografie / IVU /
-před vyšetřením 4 hodiny na lačno / mimo průhledných tekutin/
-před i po vyšetření dostatek tekutin
-příprava vztahující se k možnému podání k.l. do žíly viz Problematika 
podání jodové kontrastní látky do žíly
-zjištění všech kontraindikací viz Problematika zdravotnické dokumentace 
-pokud má pacient potíže s vyprazdňováním, je vhodný večer před vyšetřením nálev aby byl RTG snímek přehledný (ruší plynatost střev) možno podat večer a ráno před vyšetřením Espumisan gr. - 1 lžička
-na vyšetření přichází pacient bez šperků a má-li zubní protézu ,vyndá ji


RTG kontrastní vyšetření trávicí trubice:
RTG kontrastní vyšetřeni polykacího aktu - funkční
RTG vyšetření dolní části hltanu a jícnu
-pacient na lačno /od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit/

RTG vyšetření žaludku a dvanácterníku
- pacient na lačno /od půlnoci nejíst, nepít , nekouřit/
- u pacienta se stenozou pyloru, je nutno odčerpat žaludeční obsah
sondou


Irrigografie - kontrastní vyšetření tlustého střeva
-optimální příprava - kombinace projímavých roztoků a očistných klyzmat např. 1 den ráno a večer pacient vypije 200-300 ml 10 - 20% MgSO4 nebo Fortrans dle návodu, přijímá dostatek tekutin, nejlépe čaj , přírodní šťávy
- 2.den ráno dostane pacient malý nálev.
- jeden až dva dny před vyšetřením bezezbytková a nenadýmavá strava,
hojnost tekutin bez obsahu oxidu uhličitého, nutnost kvalitní přípravy
-na vyšetření pacient přichází nalačno.


RTG enteroklýza - kontrastní vyšetření tenkého střeva se zavedením sondy do tenkého střeva
RTG pasáž střevem

-očistná příprava ,jako u vyšetření tlustého střeva
-v den vyšetření zavedena při duodenální sonda na gastroenterologické ambulanci do žaludku, na našem oddělení pod skiaskopickou kontrolou do tenkého střeva

RTG kontrastní vyšetření v neuroradiologii:
PMG - perimyelografie
- vyšetření i přípravu řídí neurolog, který podání k.l. do páteřního kanálu provádí

RTG kontrastní vyšetření žlučových cest a vývodu slinivky břišní:
PTD a PTC
-platí pravidla intervenčních výkonů
-laboratorní vyšetření / krvácivost , srážlivost/
-klid na lůžku nejméně 4 hodiny po vyšetření 
-sledovat fyziologické funkce

ERCP
-veškerou přípravu a vyšetření provádí gastroenterolog

Všeobecné pokyny pro přípravu pacienta na ultrazvuková vyšetření 

UZ horního břicha
-pacient v den vyšetření na lačno
-k vyšetření žlučníku, žlučových cest je nezbytné lačnit 12 hodin / nejíst, nepít , nekouřit /, čistá voda k pití nevadí !

UZ dolního břicha
- před vyšetřením je dobré mít plný močový měchýř - pít a nemočit.
- deflatulentia v případě plynatosti

UZ renálních a pánevních tepen
-3 dny před vyšetřením Saab Simlex 30 kapek 3x denně, v den vyšetření 60 kapek, nenadýmavá strava

UZ ložiska jater, ledvin či prsu s podáním UZ kontrastní látky Sono-Vue
-není žádná speciální příprava, vhodný stav pacienta v den vyšetření
na lačno

Intervence pod UZ kontrolou
- indikaci nutno předem schválir radiologem na UZ pracovišti
- na lačno
- laboratorní vyšetření / krvácivost , srážlivost/
- u náročných, bolestivých výkonů analgosedace ARO lékařem
- u drenáží zánětlivých kolekcí krytí antibiotiky


Všeobecné pokyny pro přípravu pacienta na skiagrafická vyšetření 
-není nutná žádná příprava
-pacient odloží oděv v oblasti vyšetřování a veškeré rušivé elementy
/ šperky ,hodinky/


Všeobecné pokyny pro přípravu pacienta na mamografická vyšetření

-před vyšetřením nepoužívat tuhé deodoranty a krémy na oblast prsu a podpaží

Všeobecné pokyny pro přípravu pacienta na CT vyšetření
- před vyšetřením 4 hodiny na lačno / mimo průhledných tekutin, které naopak neomezovat, spíše navýšit /
- příprava vztahující se k možnému podání k.l. do žíly viz Problematika 
podání jodové kontrastní látky do žíly
- zjištění všech kontraindikací viz Problematika zdravotnické 
dokumentace
-na CT vyšetření přichází pacient bez šperků a má-li zubní 
protézu,vyndá ji

Speciální příprava:
CT břicha a malé pánve:
-dobře naplněný močový měchýř
-pokud má pacient zavedený permanentní katetr- uzavřít 30 min. před vyšetřením
-staging / hodnocení rozsahu / gynekologického nádoru - ráno očistné klyzma, zavedení menstruačního tamponu do pochvy / či poševního pahýlu po provedeném chirurgickém zákroku /
CT kolonografie :
- optimální příprava - kombinace projímavých roztoků a očistných klyzmat např. 1 den ráno a večer pacient vypije 200-300 ml 10 - 20% MgSO4 nebo Fortrans dle návodu, přijímá dostatek tekutin, nejlépe čaj , přírodní šťávy
- 2.den ráno dostane pacient malý nálev.
- jeden až dva dny před vyšetřením bezezbytková a nenadýmavá strava,
hojnost tekutin bez obsahu oxidu uhličitého, nutnost kvalitní přípravy
- na vyšetření pacient přichází nalačno.
- při předpokladu špatné přípravy, označení stolice pozitivní kontrastní látkou /nutno kontaktovat předem CT pracoviště ke schválení indikace a konkrétní domluvě na přípravě pacienta/ 
CT enteroklýza / stejné jak u CT kolonografie /
-důkladné vyprázdnění střev - MgSO4 , nebo Fortrans dle návodu
očistné klyzma ráno a večer
- den před vyšetřením pouze tekutiny
-v den vyšetření zavedení duodenální sondy
CT intervenční výkony
- indikaci nutno předem schválit radiologem na CT pracovišti
- nalačno
-laboratorní vyšetření / krvácivost , srážlivost/
- u náročných, bolestivých výkonů analgosedace ARO lékařem
- u drenáží zánětlivých kolekcí krytí antibiotiky
-klid na lůžku nejméně 4 hodiny po vyšetření , mimo ambulantních výkonů
-sledovat fyziologické funkce