na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Radiologie   /   Informace pro odborníky   /   Seznam prováděných vyšetření - CT pracoviště

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Radiologie Informace pro odborníky Seznam prováděných vyšetření - CT pracoviště

Seznam prováděných vyšetření - CT pracoviště

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ - CT PRACOVIŠTĚ

CT mozku
CT tureckého sedla
CT očnic
CT vedlejších dutin nosních - nízkodávkové
CT obličeje 
CT baze lební
HRCT kosti spánkové
CT páteře krční, hrudní, nebo bederní (maximálně 3 segmenty)
CT krku
CT myelografie (po PMG)
CT hrudníku 
HRCT hrudníku (difůzní postižení plic)
CT horního břicha
CT jater 
CT slinivky
CT žaludku
CT ledvin
CT nadledvin
CT břicha a pánve
CT hrudníku, břicha a pánve společně (staging lymfomu)
CT jícnu 
CT tenkého střeva (CT enterografie, CT enteroklysa)
CT tlustého střeva (CT kolonografie)
CT appendixu
CT břicha - ileus
CT vývodných cest močových - ledvinná kolika
CT urografie
CT pánve
CT sakroiliakálního skloubení
CT skeletu pánve
CT angiografie mozkových tepen
CT angiografie supraaortalních tepen
CT angiografie plicních tepen
CT angiografie aorty
CT angiografie mesenterických tepen
CT angiografie periferních tepen
CT srdce a koronárních tepen (CT kalciové skóre, CTA koronárních tepen, CTA koronárních tepen - bypass )


Drenáž abscesu a tekutinové kolekce pod CT kontrolou
Core-cut biopsie pod CT kontrolou
Biopsie tenkou jehlou pod CT kontrolou
Perkutánní sympatektomie - chemická bederní či splanchniku
Periradikulární léčba pod CT kontrolou
CT končetin
CT arthrografie nebo CT kloubu
Pediatrická CT vyšetření