Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Ambulance bolesti a paliativní léčby

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí: 11:30 - 15:00
Úterý:  
Středa: 11:30 - 15:00
Čtvrtek: 11:30 - 15:00

Omezení

Ambulance nebude ORDINOVAT dne:

29. 4. 2021

Z epidemiologických důvodů ambulance ORDINUJE v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 11:30 do 15:00 hodin.

 

 

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 14 BUDOVA DOPRAVY

Poloha:

 

Oddělení: ARO - Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Kontakt: 566 801 803; 566 801 813

eAmbulance: Kliknutím na logo eAmbulance se můžete objednat on-line.

Poznámka:

Ambulance pro léčbu bolesti
Spektrum léčebných výkonů: Maligní bolest 5.5%, Benigní bolest 94.5%, péče o pacienty s paliativní léčbou
Léčebné metody: Anesteziologické 35%, Reflexní 25%, Rehabilitační 30%
Přístrojové vybavení: REBOX, Analgetic, baňky
Na ambulanci bolesti pracují 3 lékaři. Kromě ambulance bolesti jsou zajišťována algeziologická konzilia pro lůžková oddělení nemocnice.
Poslední pacient ve 14 hodin.

 

Naše ambulance se zabývá léčbou bolestivých stavů nejrůznější etiologie. Soustřeďují se zde nemocní trpící chronickou bolestí, kteří jsou odesláni praktickými či odbornými lékaři. Vyšetření v ambulanci pro léčbu bolesti je možné pouze po předchozím telefonickém, internetovém nebo osobním objednání. Není bezpodmínečně nutné doporučení od jiného lékaře, ale je vhodné přinést s sebou výsledky předchozích vyšetření, zprávy z hospitalizace apod.

Hlavní skupinu představují pacienti s chronickou (trvající déle jak 3 měsíce) bolestí nenádorového původu, která nemá odstranitelnou příčinu, např. degenerativní onemocnění páteře, kloubů, bolestivé následky úrazů a operací, následky poškození nervů.

Věnujeme se také pomoci při bolestech a dalších problémech souvisejících s nádorovým onemocněním. Ve spolupráci s Hospicovým hnutím Vysočina a Oblastní charitou Žďár nad Sázavou participujeme na domácí paliativní péči.

Léčba bolesti je nejčastěji farmakologická (součástí je ambulantní infuzní terapie), nefarmakologická (vakuoterapie, TENS, myoskeletální techniky, akupunktura) a s pomocí invazivních algeziologických technik (obstřiky, periferní a centrální nervové blokády). Důležitou součástí léčby je citlivá komunikace s pacientem, jeho edukace a získání ke spolupráci.

V rámci nemocnice zajišťujeme konzultační činnost v oboru léčba bolesti a paliativní medicína. Úzce spolupracujeme s ostatními medicínskými obory při zajištění komplexní péče o pacienty trpící bolestí.