Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Ambulance chronických ran - MUDr. Brodina

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí: 8:00 - 12:00 / 12:30 - 13:00
MUDr. Stanislav Brodina

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 1 CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Poloha: I. patro

 

Oddělení: Chirurgické oddělení

Kontakt: 566 801 248

eAmbulance: Kliknutím na logo eAmbulance se můžete objednat on-line.

Poznámka:

Do všech specializovaných ambulancí jsou pacienti objednáváni na telefonním čísle 566 801 240 od 6.00 do 14.00 hodin
Spektrum péče:Kde nás najdete?
 
pavilon chirurgických oborů, 2. patro 

Chronickou ránu (defekt) lze definovat jako ránu, u které s použitím běžných léčebných prostředků nedojde během 6-8 týdnů ke zhojení. Jedná se tedy o rány, k jejímuž hojení a ošetřování je třeba použití zvláštních léčebných prostředků a zvýšeného ošetřovatelského úsilí. 

Patří sem diabetické defekty na dolních končetinách, rozpadlé rány po složitých operačních výkonech či těžkých úrazech, nehojící se defekty u pacientů s poruchami hojení a imunity obecně. Dále pak proleženiny (dekubity), komplikované popáleniny, bércové vředy a další vzácnější poruchy jinde nezařazené. 

Pracovní náplní naší ambulance je především péče o pacienty s diabetickými defekty dolních končetin. Ošetřujeme jednak nové pacienty, pro které plánujeme další léčbu ve spolupráci s chirurgickým oddělením a dále pacienty po chirurgických zákrocích, převážně amputačních, vyžadující specializovanou ambulantní péči při hojení a dalším sledování. Další skupinou jsou pacienti po jiných než amputačních chirurgických výkonech, u nichž došlo ke komplikacím při hojení ran, ať už vlivem závažnosti a komplikovanosti operačního výkonu, či přidružených chorob negativně ovlivňujících hojení. 

Naše ambulance taktéž zajištuje bohatou konziliární činnost při ošetřování pacientů z ostatních oddělení naší nemocnice a z okolních pečovatelských ústavů. 

Pro naši činnost máme k dispozici plně vybavenou chirurgickou ambulanci, disponující počítačovým připojením na ostatní oddělení nemocnice a komplement. K ošetřování máme k dispozici nejnovější materiály umožňující hojení tzv. "vlhkou metodou", moderní dezinfekční prostředky a léky. 

V případě nutnosti hospitalizace spolupracujeme s oddělením Chirurgie I. V indikovaných případech používáme larvoterapii (čistění ran larvami Bzučivky zelené) a od roku 2010 máme k dispozici moderní léčebnou metodu k hojení komplikovaných nehojících se ran, tzv. řízenou léčbu lokálním (místním) podtlakem - TNPT, V.A.C. 

Naše ambulance je certifikována Českou společností pro léčbu ran (ČSLR).

Obr. 1 Přístroj a set na podtlakovou terapii 
Obr. 1 Přístroj a set na podtlakovou terapii 
Obr. 1 Přístroj a set na podtlakovou terapii 
Obr. 1 Přístroj a set na podtlakovou terapii 
Obr. 2 Aplikace na defekt
Obr. 2 Aplikace na defekt
Obr. 3 Zařízení v činnosti na rozpadlé ráně břicha 
Obr. 3 Zařízení v činnosti na rozpadlé ráně břicha 
Obr. 4 Léčba defektu po otevřené zlomenině bérce 
Obr. 4 Léčba defektu po otevřené zlomenině bérce 
Obr. 4 Léčba defektu po otevřené zlomenině bérce 
Obr. 4 Léčba defektu po otevřené zlomenině bérce 
Obr. 5 Souprava pro léčbu larvami 
Obr. 5 Souprava pro léčbu larvami 
Obr. 6 Příprava aplikace 
Obr. 6 Příprava aplikace 
Obr. 7 Vyčištěná rána s larvami
Obr. 7 Vyčištěná rána s larvami