Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Chirurgická cévní ambulance - MUDr. Fulneček, MUDr. Šustáček

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí:  
Úterý: 7:30 - 16:30
MUDr. Jiří Šustáček
Středa:  
Čtvrtek: 7:30 - 14:00
MUDr. Stanislav Fulneček
Pátek:  
Sobota:  
Neděle: 06

Omezení

 

 

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 1 CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Poloha: přízemí

 

Oddělení: Chirurgické oddělení

Kontakt: 566 801 243

eAmbulance: Kliknutím na logo eAmbulance se můžete objednat on-line.

Poznámka:

Do všech specializovaných ambulancí jsou pacienti objednáváni na telefonním čísle 566 801 240 od 6.00 do 14.00 hodin.
První vyšetření je nutné objednat telefonicky na telefonním čísle 566 801 240 nebo 566 801 242.
Prostřednictvím systému e@mbulance se objednávají pouze kontrolní klinická vyšetření.
Spektrum péče:
- ambulantní klinické vyšetření cévního systému horní a dolní končetiny, vyšetření UZ přístrojem v ambulanci a další vyšetření na RTG odd. , odd. nukleární medicíny a ve spolupráci s odd. funkční diagnostiky,
- plánování chirurgické léčby a operací a sledování stavu po operaci na tepenném i žilním systému,
- ve spolupráci s nefrologickou ambulancí plánování našití cévních spojek pro dialýzu,
- konsiliární činnost pro oddělení nemocnice.

Ordinační hodiny:

Úterý 7:30 - 16:30 MUDr. Jiří Šustáček 
Čtvrtek 7:30 - 14:00 MUDr. Stanislav Fulneček

objednání na telefonním čísle 566 801 240 

Spektrum péče:

Kde nás najdete?

 

pavilon chirurgických oborů, 2. patro 

Cévní ambulance zajišťuje základní klinické vyšetření cévním chirurgem, ultrazvukové dopplerovské vyšetření periferních cév a indikuje a koordinuje další vyšetřovací metody - barevné dopplerovské mapování, CT angiografii a klasickou angiografii. Zajišťuje ambulantní konservativní terapii. Objednávání k intravaskulárním a operačním výkonům, pooperační kontroly a dlouhodobé sledování pacientů. 
Spolupracujeme s radiologickým oddělením v Havlíčkově Brodě a v Kolíně, kde se provádí klasická angiografie a intravaskulární výkony jako je angioplastika tepen (roztažení tepny pomocí katetru s balonkem), zavádění stentů (tepenných výztuží) do tepenného řečiště. 

Na chirurgickém oddělení provádíme tyto operační zákroky:

Spolupracujeme s vyššími klinickými pracovišti v Brně a v Praze při řešení tepenných výdutí břišní aorty, pánevních a podkolenních tepen a při chirurgickém řešení cévních neprůchodností s nutností bypassů v oblasti bércových tepen.


Digitální subtrakční angiografie (DSA) pánevního řečiště 


CT angiografie pánevního řečiště