Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Dětská chirurgická amb. + štítná žláza - MUDr.Jenerál, MUDr.Toman

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí: 9:00 - 12:30
MUDr. Jiří Toman (štítná žláza)
Úterý:  
Středa:  
Čtvrtek:  
Pátek: 7:30 - 12:00
MUDr. Pavel Jenerál (štítná žláza + dětská chir.)
Sobota:  
Neděle:  

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 1 CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Poloha: I. patro

 

Oddělení: Chirurgické oddělení

Kontakt: 566 801 248

eAmbulance: Kliknutím na logo eAmbulance se můžete objednat on-line.

Poznámka:

Nutriční ambulance - děti.
Do všech specializovaných ambulancí jsou pacienti objednáváni na telefonním čísle 566 801 240 od 6.00 do 14.00 hodin

Spektrum péče:

Kde nás najdete?

pavilon chirurgických oborů, 2. patro 

Dětská chirurgie je na našem pracovišti zajišťována atestovaným dětským chirurgem, v době jeho nepřítomnosti je pak garantována chirurgem se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie. 
Při léčbě chirurgicky nemocného dítěte respektujeme zásady vyvíjejícího se organismu a zásadně nepoužíváme pouze postupy shodné s chirurgií dospělých. 

Prvním kontaktem s nemocným je dětská chirurgická ambulance. Uvědomujeme si, že čekání na ošetření je zvláště u dětských pacientů velmi obtížné, proto se co nejdůsledněji snažíme o dodržení objednacího času, i když to není vždy jednoduché. 
V době mimo provoz dětské chirurgické ambulance zajišťuje péči o děti všeobecná chirurgická ambulance, která po zhodnocení stavu zajistí vyšetření dětským chirurgem, hospitalizaci v naší nemocnici nebo v indikovaném případě na vyšším pracovišti. Spolupracujeme hlavně s Klinikou dětské chirurgie FN Motol v Praze a Klinikou dětské chirurgie a traumatologie FN Brno. 
Na našem pracovišti je prováděna ambulantní péče o chirurgicky nemocné děti v celém rozsahu kromě kardiochirurgie a neurochirurgie. U těchto pacientů zajišťujeme pouze doporučené převazy a extrakce stehů. 

Vyžaduje-li onemocnění operační výkon, operujeme děti po dovršení 1 roku věku nebo hmotnosti 10 kg. Toto je limit stanovený naším anesteziologem k podání celkové narkózy. Menším dětem zajišťujeme operační výkon na specializovaných klinikách v Praze a v Brně. Tam také zajišťujeme péči pro děti onkologicky nemocné, děti se závažnými traumaty, děti vyžadující operaci hrudní či operaci složitých vývojových vad. 

Nejčastější výkony, které provádíme u dětí:

 

 

Pokud to stav dovolí, snažíme se o co nejkratší hospitalizaci a pokračování léčby ambulantně. 
Děti jsou hospitalizovány na moderně zařízeném dětském oddělení, v případě zájmu a kapacity je možnost hospitalizace s rodičem. 
Přejeme vám, aby Vaše dítě bylo veselé, bezstarostné a zdravé. Pokud se však nějaký problém vyskytne, jsme připraveni pomoci Vám v jeho řešení,

Chirurgie štítné žlázy 

Ordinační hodiny 

Pondělí 9:00 - 12:30 prim. MUDr. Jiří Toman 
Pátek 7:30 - 12:00 MUDr. Pavel Jenerál 

objednání na telefonním čísle 566 801 240 

Spektrum péče:

Kde nás najdete?

pavilon chirurgických oborů, 2. patro 

Jen málokterý orgán v lidském těle je obestřen tolika protichůdnými názory na léčbu, jako právě štítná žláza. Je to dáno jejím zásadním vlivem na funkci celého organismu a delikátním anatomickým vztahem žlázy k ostatním krčním strukturám. Naše pracoviště je jedním z těch, které operační výkony na štítné žláze provádí. 
Při volbě vlastního výkonu spolupracujeme s erudovaným endokrinologem, na našem pracovišti hlavně s MUDr. Ditou Šolcovou a MUDr. Janem Borským. Na základě jejich doporučení je pacient vyšetřen v ambulanci pro chirurgii štítné žlázy. 

Vlastní operace je prováděna v celkové anestezii uznávanými lékařskými postupy s využitím nejmodernější techniky, jako je například harmonický skalpel. Během operace se snažíme o co nejšetrnější preparaci, respektování anatomických poměrů, důsledné stavění krvácení a vizualizaci důležitých okolních struktur, zejména zvratného nervu (inervuje hlasivky - důležitý pro tvorbu hlasu) a příštítných tělísek (tvoří hormon důležitý pro hladinu vápníku v krvi). Přísně dbáme na dostatečnou radikalitu výkonu, zejména pak u zhoubného onemocnění štítnice. Přesvědčili jsme se, že totální odstranění štítnice při respektování anatomických struktur a správné technice nemá více komplikací než výkony s omezenou radikalitou, které nepřinášejí dlouhodobě příznivé výsledky a jsou rizikem pro pacienta. V některých nejasných případech využíváme i možnosti tzv. rychlé histologie - vyšetření patologem během operace, ještě před uzavřením operační rány. 

Štítná žláza je v lidském těle umístěna na velmi viditelném místě. Proto při její operaci plně respektujeme zásady estetické chirurgie. 
Po operaci je pacient 24 hodin sledován na chirurgické JIP a poté ještě 1-2 dny na standardním oddělení. Během hospitalizace provádíme kontrolní ORL vyšetření. Po propuštění z hospitalizace následuje ještě minimálně jedna kontrola v chirurgické ambulanci pro choroby štítné žlázy a pacient je předán zpět endokrinologovi. 

K chirurgii jako takové je třeba přistupovat s velkou pokorou. A troufám si říci, že o chirurgii štítné žlázy to platí dvojnásob. Snad se ale můžeme pochlubit s výsledky, které jsou srovnatelné s výsledky velkých klinických pracovišť.