Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Konzul. + proktologická amb. - prim. MUDr. Toman

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí: 9:00 - 12:00 | 12:30 - 13:00
prim. MUDr. Jiří Toman
Úterý:  
Středa:  
Čtvrtek:  
Pátek:  
Sobota:  
Neděle:  

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 1 CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Poloha: I. patro

 

Oddělení: Chirurgické oddělení

Kontakt: 566 801 248

eAmbulance: Kliknutím na logo eAmbulance se můžete objednat on-line.

Poznámka:

Do všech specializovaných ambulancí jsou pacienti objednáváni na telefonním čísle 566 801 240 od 6.00 do 14.00 hodin nebo prostřednictvím e-ambulance.cz 

Spektrum péče:

Kde nás najdete?

 

pavilon chirurgických oborů, 2. patro 

Koloproktologická ambulance pečuje o pacienty s onemocněním konečníku. Nejčastějšími obtížemi jsou hemoroidy ("zlatá žíla") a trhliny konečníku. Současně se podílíme na řešení pacientů s nádorovým onemocněním konečníku, a to jak v diagnostice, tak léčbě pacientů s nezhoubnými a nízce zhoubnými nádory konečníku, u kterých provádíme operaci pomocí v našem kraji unikátního přístroje - operačního rektoskopu. 
 

Možnosti diagnostiky 
Základní diagnostickou pomůckou každého lékaře jsou jeho smysly. Jako první tedy využíváme vyšetření pohledem a pohmatem. V koloproktologii hmatáme prstem oblečeným v rukavici zavedeným do konečníku. Jako lubrikant slouží vazelína nebo olej. 
Anoskopie je metoda vyšetření vnitřní části řitního kanálu pomocí jednoduché trubice se zdrojem světla zavedené do konečníku. Touto metodou můžeme vidět to, co jsme doposud pouze hmatali.Rektoskopie je metoda, kterou můžeme vid ět to, co již nemůžeme hmatat. Rektoskopem dosáhneme do vzdálenosti celého konečníku (cca 15-20 cm od řitního otvoru). Toto je základní diagnostické vyšetření nemocí konečníku. Asi 90% nádorů tlustého střeva je dostupných rektoskopem.Kolonoskopie je metoda, kterou v naší nemocnici provádí gastroenterologická ambulance interního oddělení. S pomocí kolonoskopu můžeme vidět celé tlusté střevo. Před vyšetřením je nutná speciální příprava a mnohdy je prováděno s léky na utlumení bolestí, neboť může být nepříjemné až bolestivé. K vyšetření objednáváme nejčastěji pacienty s příznaky krvácení z konečníku. 
Transrektální ultrazvuk je vyšetřovací metody, při které vidíme nejen na povrchu, ale hlavně do hloubky střevní stěny. Používá se při něm speciální ultrazvuková sonda, která se zasouvá do konečníku. Nejčastěji se používá k detekci hnisavých či jiných dutin kolem konečníku, trhlin a k diagnostice hloubky prorůstání benigních a maligních nádorů konečníku včetně detekce ev. zvětšených uzlin v okolí konečníku. Díky tomu můžeme přesně určit stadium pokročilosti nádorů.


Nejčastější onemocnění v koloproktologii 
Hemoroidy 
Hemoroidy, rovněž známé jako zlatá žíla, jsou přirozené polštářkovité útvary tvořené cévami ve střevní sliznici v dolní části konečníku v místě, kde se setkává konečník s análním otvorem. Podél svěrače je tato normální tkáň odpovědná za úplné uzavření řitního otvoru, čímž zabraňuje úniku stolice. Během pohybu střev se tyto polštářky zmenšují, aby stolici umožnily průchod ven. Tyto polštářky má ve střevě každý; problémy se začnou projevovat teprve tehdy, když se zvětší více než by měly. 
Příčiny vzniku hemoroidů 
Zvětšení hemoroidů může způsobit mnoho faktorů a přesná příčina není vždy u každého pacienta zřejmá. Mezi rizikové faktory patří: tlačení na stolici při pohybu střev nebo příliš tuhá stolice nebo těhotenství, oslabení tkáně ve starším věku, nezdravý způsob života (nedostatek tělesného pohybu, špatné stravovací návyky, alkohol, atd.) 
Dělení hemoroidů 
Hemoroidy jsou normálně uchyceny v oblasti svěrače pomocí svalů a tkáně. Pokud je na ně vyvíjen příliš velký tlak, jejich zajišťovací systém se může poškodit a hemoroidy se nafouknou. Vyhřeznou-li ven z análního otvoru, označují se jako vyhřezlé hemoroidy. Zvětšené hemoroidy se zařazují do čtyř stádií podle jejich velikosti a závažnosti. 
Zde můžete shlédnout video o stadiích hemoroidů. ( VIDEO UKÁZKA
Klasická léčba hemoroidů 
Chirurgická léčba hemoroidů je indikována již od II. stadia. Běžné metody ošetření vyhřezlých hemoroidů zahrnují jejich podvázání, aby se odřízl přívod krve (nazývá se ligace), nebo jejich kompletní chirurgické odstranění. Volba postupu obvykle závisí na velikosti hemoroidů. V závislosti na tom, která metoda se použije, se rána nechá zahojit otevřená nebo se sešitím uzavře. V obou případech to může být pro pacienta velmi bolestivé, neboť rány se nacházejí ve velmi citlivé části těla. To může vyžadovat hospitalizaci pacienta v délce tří až deseti dnů a pacient může potřebovat volno z práce v délce až čtyř týdnů. 
Vzhledem k tomu, že ošetření a jeho důsledky jsou často mimořádně nepříjemné, mnoho pacientů v minulosti raději dalo přednost tomu, problém neřešit, než navštívit lékaře.


Namísto bolestivých operací nabízíme na našem pracovišti metodu HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation / podvázání hemoroidálních žil) - bezpečnou, rychlou a účinnou úlevu od hemoroidů.


Proč zvolit právě HAL? 
Koncepce metody HAL byla vyvinuta v roce 1995 Dr. Morinagou v Japonsku. Je obzvláště účinná u hemoroidů II. a III. stupně. Použití metody HAL zabere pouze několik minut a dá se provádět pod různými typy anestezie. Doporučíme Vám anestezii, která je pro Vás nevhodnější. Většina pacientů se může vrátit do práce do několika dnů po zákroku. Riziko následného krvácení je mnohem menší než u jiných metod, a jakékoli další komplikace, k nimž může po zákroku dojít, jsou pouze méně závažné a vyskytují se poměrně zřídka.


Tento postup byl do dnešní doby proveden u desetitisíců pacientů na celém světě a jeho výsledky jsou výborné. Statistiky ukazují, že ošetření hemoroidů metodou HAL není jen méně bolestivé a pacient se rychleji uzdraví než u jiných invazivnějších metod, ale že je i stejně účinné! 
Postup 
Do análního otvoru se jemně zavede miniaturní ultrazvukový nástroj Doppler a lékař provede za pomocí zvukového signálu přístroje lokalizaci přesného místa, kde se nacházejí cévy zásobující hemoroidy krví. 
Vzhledem k tomu, že steh není umístěn v řitním otvoru, ale v dolní části rekta, kde téměř nejsou nervová zakončení, je celý zákrok pro pacienta skutečně bezbolestný.


Lékař pak provede podvázání každé cévy (ligace), a to tak, že kolem ní udělá steh a jeho konce zaváže. 
Když se tak dosáhne odstřihnutí přívodu krve k hemoroidům, tlak v nich se téměř okamžitě sníží a začnou se smršťovat. Po jednom až dvou týdnech už nejsou patrné a symptomy ustupují. 
Tam, kde je to zapotřebí (například v případě hemoroidů III. nebo IV. stupně) se dá rovněž použít HAL-RAR (rekto-anální korekce) a dosáhnout tak přemístění vyhřezlých hemoroidů. 
Zde můžete shlédnout video o metodě HAL. ( VIDEO UKÁZKA

Metoda RAR 
Metoda bezprostředně navazuje na zákrok metodou HAL. Neprovádí se však po celém obvodu konečníku, ale pouze v místech, kde hemoroidy vyhřezávají. Steh není, stejně jako u metody HAL umístěn v řitním otvoru, ale v dolní části rekta, kde téměř nejsou nervová zakončení. Z toho vyplývá, že celý zákrok je pro pacienta oproti klasické operaci skutečně výrazně méně bolestivý. 
Postup 
Vycházíme ze situace, kdy byla provedena metoda HAL. Nejprve se vytvoří steh od shora dolů. Zařízení je navrženo tak, aby jehla zachytila pouze vyhřezlou tkáň. 
Konce vlákna se stáhnou dohromady a nahoře se zavážou. To má za následek, že visící hemoroidy se vytáhnou směrem nahoru.


Tímto "zvednutím" se hemoroidy vrátí tam, kam patří. Tkáň se zajizví a hladce se začlení zpět do anální tkáně. 
Zde můžete shlédnout video o metodě RAR. ( VIDEO UKÁZKA
Úspěšnost 
Podle výsledků studií prováděných po celém světě je úspěšnost metody mezi 90% - 96%, kdy je výsledkem pacient bez obtíží. Důležitým faktorem je spokojenost pacientů po operaci, která se pohybuje okolo 95%. To znamená, že pouze jeden pacient z dvaceti není s výsledkem spokojen. Tyto výsledky jsou srovnatelné s klasickou operační metodou, ovšem za výrazně vyššího komfortu pacienta. Naše výsledky jsou po provedení desítek operací touto metodou srovnatelné.

Řitní trhlina 
Řitní trhlina neboli anální fisura je bolestivé onemocnění, které vzniká nejčastěji poraněním řitní sliznice tuhou stolicí (při zácpě). Projevuje se značnou bolestivostí konečníku, která se zvyšuje při a po stolici a přetrvává až několik hodin. Bývá provázena krvácením jasně červené krve (jedná se tedy o čerstvou krev, která nepochází z vyšších částí trávicí trubice). 
Léčba řitní trhliny 
Řitní trhlina se buď zhojí spontánně (sama), nebo obvykle po 3 dnech přejde do chronického stadia. Léčba je buď konzervativní, nebo chirurgická.


Chirurgická léčba je zaměřena jednak na zhojení trhliny ve stěně konečníku a jednak na ovlivnění napětí análních svěračů. Provádí se rozšíření konečníku (divulze anu) v místní či krátké celkové narkóze, což umožní prokrvení natržených okrajů fisury a zlepšení hojení. Někdy připojujeme vyříznutí fisury a strážného hrbolku. 
Komplikace řitní trhliny 
Komplikací onemocnění je chronický stav. Pacient, který trpí anální fisurou, má nepříjemné pocity během a po stolici, proto pak i méně jí, chodí méně často na stolici, zadržuje stolici a celý stav se více a více zhoršuje. Operativní řešení obvykle není řešením konečným, jelikož se stav často vrací a výkon se musí opakovat.

Operační rektoskop - moderní metoda operace nádoru konečníku 
Operační rektoskop je přístroj, pomocí kterého je možno operovat nezhoubné a nízce zhoubné nádory konečníku do vzdálenosti cca 15-20 cm od řitního otvoru. 
Operace se provádí speciálním přístrojem, který umožňuje odstranění nádoru zevnitř střeva přes konečník - tedy bez nutnosti jizvy na břiše či kdekoliv jinde.


Do konečníku je zaveden 5cm široký tubus, přes který celá operace probíhá. Přes prostorovou (stereoskopickou) optiku vidí operatér to, co se děje v operačním poli. Nástroji zavedenými přes tubus celou operaci provádí. 
Na konci první fáze operace celý nádor přes tubus vyndá z konečníku a odešle na histologické vyšetření. Poté následuje sešití okrajů rány po odstraněném nádoru. I tato fáze probíhá přes konečník. 
Zde můžete shlédnout video o operačním rektoskopu. ( VIDEO UKÁZKA
Ačkoliv se může zdát, že je zde velké riziko poranění konečníku takto velkým nástrojem (průměr 5cm), komplikace ve smyslu poškození svěračů jsou velmi vzácné a metoda je velmi šetrná k pacientovi. 
Zaručuje velmi krátkou dobu hospitalizace (obvykle jen několik dnů) a při dodržování určitých vyprazdňovacích návyků a dietního režimu je velmi dobře snášena pacienty. Ti se mohou velmi brzy vrátit do běžného života.