Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Onkochir. amb.- MUDr.Tonar, MUDr.Smékalová

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí:  
Úterý:  
Středa:  
Čtvrtek: 9:00 - 12:30
13:00 - 14:00

MUDr. František Tonar
MUDr. Jana Smékalová
Pátek:  
Sobota:  
Neděle:  

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 1 CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Poloha: I. patro

 

Oddělení: Chirurgické oddělení

Kontakt: 566 801 248

eAmbulance: Kliknutím na logo eAmbulance se můžete objednat on-line.

Poznámka:

Do všech specializovaných ambulancí jsou pacienti objednáváni na telefonním čísle 566 801 240 od 6.00 do 14.00 hodin
Spektrum péče:
- klinické vyšetření pacientů, plánování vyšetřovacího procesu a dispenzární sledování pacientů po operaci s nádorovými onemocněními, převážně v oblasti trávícího traktu a prsu
- konsiliární činnosti pro ostatní oddělení nemocnice a účast v indikační komisi pro léčbu nádorů

Ordinační hodiny:

Čtvrtek 10:00 - 12:30 MUDr. František Tonar 
Čtvrtek 13:00 - 14:00 MUDr. Jana Smékalová 

objednání na telefonním čísle 566 801 240 

Spektrum péče:

Kde nás najdete?
 
pavilon chirurgických oborů, 2. patro 

Na chirurgickém oddělení v nemocnici v Novém Městě na Moravě poskytujeme kompletní chirurgickou léčebnou péči pacientům s nádorovým onemocněním gastrointestinálního (zažívacího) traktu, prsní žlázy, štítné žlázy, žlučníku i některých jiných orgánů. Optimální léčba těchto nemocných se stanovuje na základě vyšetření (UZ, CT, angiografie, rektální UZ, biopsie s následným histologickým vyšetřením a další) ve spolupráci s dalšími odborníky, kteří tvoří onkochirurgický tým (chirurg, onkolog, rentgenolog, patolog). Chirurgické oddělení disponuje zkušenými lékaři, kteří se zabývají touto problematikou. Operační výsledky odpovídají jak celostátnímu tak evropskému standardu. 

Operativa gastrointestinálního traktu má na naší chirurgii dlouholetou tradici. Provádíme všechny typy resekčních výkonů na žaludku, tenkém i tlustém střevu a konečníku. Klasickou operativu tlustého střeva jsme rozšířili o operace prováděné laparoskopicky (minimálně invazivní postupy), které méně zatěžují pacienta a přinášejí mu výhody rychlejšího hojení a pooperační mobilizace. Naše oddělení jako jediné v kraji Vysočina též disponuje operačním rektoskopem, pomocí kterého miniinvazivně operujeme nezhoubné a některé druhy zhoubných nádorů konečníku. 

U nádorových onemocnění prsní žlázy poskytujeme kompletní škálu operačních výkonů. Sem patří odstranění části prsu, rutinně provádíme detekce sentinelových (strážných) uzlin pomocí radiosondy a jejich exstirpace. Provádíme i klasické radikální výkony na prsní žláze a podpažních uzlinách. 

Operace na štítné žláze patří na našem oddělení mezi standardní výkony. Operace provádíme pro zhoubná i nezhoubná onemocněná štítné žlázy. V repertoáru výkonů jsou jak totální tak parciální thyreoidektomie. 

Kromě operační léčby nádorových onemocnění, poskytujeme i pooperační sledování chirurgicky léčených pacientů ve specializovaných ambulancích, kde jsou sledováni dlouhodobě dle dispenzarizačních protokolů.