Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

ORL ambulance

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí: 7:30 – 11:30
12:00 -13:30
Úterý: 7:30 – 11:30
12:00 -13:30
Středa: 7:30 – 11:30
12:00 -13:30
Čtvrtek: 7:30 – 11:30
12:00 -13:30
Pátek: 7:30 – 11:30
12:00 -13:00
Sobota:  
Neděle:  

Omezení

Ambulance ORDINUJE v omezeném provozu, po telefonické domluvě - akutní případy.

Pacienti se musí na vyšetření v ambulanci TELEFONICKY OBJEDNAT na konkrétní čas.

 

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 5 DĚTSKÉ A NOVOROZENECKÉ

Poloha: Od 11. 3. 2019 ambulance ordinuje na dětském oddělení (Pavilon 5, odborné ambulance - přízemí)

 

Oddělení: ORL - Otorhinolaryngologické oddělení

Kontakt: 566 801 263

eAmbulance: Kliknutím na logo eAmbulance se můžete objednat on-line.

Poznámka:

Všeobecná ORL ambulance zajišťuje diagnostiku a ambulantní léčbu ušních, nosních a krčních onemocnění. Ambulance je vybavena endoskopickou technikou umožňující přesné stanovení diagnózy i u malých dětí. K dispozici máme vyšetřovací jednotku s výplachovým systémem a elektrokauter ERBE k ošetření krvácivých stavů. K vyšetření sluchu slouží zařízení AUDIOMETR a k vyšetření středouší TYMPANOMETR. Ambulantně jsou prováděny perforace ušních lalůčků s aplikací náušnic. Lékař ORL ambulance zajišťuje také konsiliární vyšetření pro hospitalizované pacienty dětského i dospělého věku. Na ambulanci pracuje jeden atestovaný lékař a jedna sestra se specializací pro audiometrii.

e@mbulance : ORL vyšetření + vyšetření sluchu – Audiometrie
Oběd, administrativní úkony (11:30-12:00); ambulance, konzilia (12:00-13:30; v pátek 12:00-13:00)
V mimopracovní dobu se dětští pacienti mohou obrátit na lékaře na dětském oddělení a dospělí pacienti na lékaře, konajícího službu na Emergency (osobně, nebo po telefonické konzultaci, na tel. 566 801 850, nebo 851), který ale nemá ORL specializaci. Je tedy možné, že bude odeslán na specializované ORL pracoviště do Jihlavy nebo Brna k definitivnímu ošetření, pokud to bude jeho zdravotní stav nebo nález vyžadovat.)