Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Infekční ambulance

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí: 7:00 - 12:00
12:30 - 14:30 (zvaní pacienti)
Úterý:  
Středa: 7:00 - 12:00
12:30 - 14:30 (zvaní pacienti)
Čtvrtek: 7:00 - 12:00
Pátek: 9:00 - 12:00 (zvaní pacienti)
Sobota:  
Neděle:  

Omezení

 

K vyšetření je NUTNÉ se PŘEDEM OBJEDNAT na telefonním čísle 566 801 394.

 

 

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 3 ODN

Poloha:

 

Oddělení: Infekční oddělení

Kontakt: 566 801 394, 566 801 396

eAmbulance: Kliknutím na logo eAmbulance se můžete objednat on-line.

Poznámka:

Infekční ambulance je umístěna v suterénu pavilonu. Aktuální ordinační hodiny jsou umístěny na internetových stránkách nemocnice. Akutní případy ošetřujeme i mimo tyto ordinační hodiny.
Ambulance zajišťuje veškerou konziliární činnost v oboru přenosných nemocí i hepatologie pro praktické lékaře, pediatry i odborné specialisty naší spádové oblasti tj. okresu Ždár nad Sázavou a časti okresu Brno venkov a Svitavy. Zároveň funguje i jako antirabické středisko tj. provádí očkování proti vzteklině při poranění neznámým zvířetem, a provádí ošetření i sledování pacientů po poranění o použitou jehlu. Náplní práce ambulance je i očkování proti běžně se vyskytujícím infekcím ( např.klíšťové meningoencefalitidě, meningokokovým infekcím nebo proti chřipce). Ambulance zajišťuje i komplexní péči o pacienty s chronickou virovou hepatitidou B a C. Lékaři infekčního oddělení se dominantně podílejí na činnosti ATB střediska nemocnice formou konzultací antibiotické terapie u hospitalizovaných pacientů jiných oddělení nemocnice.