Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Hemodialyzační středisko

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí: 3 směnný provoz
Úterý: 3 směnný provoz
Středa: 3 směnný provoz
Čtvrtek: 3 směnný provoz
Pátek: 3 směnný provoz
Sobota: denní provoz
Neděle: noční provoz

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 4 INTERNÍCH OBORŮ

Poloha:

 

Oddělení: Interní oddělení

Kontakt: 566 801 482

Poznámka:

Hemodialyzační středisko poskytuje péči pacientům se selháním funkce ledvin. Provoz HD střediska je 3 směnný v pracovní dny, v sobotu přes den a v neděli v noční směně.

Pacienti se selháním funkce ledvin se na HD středisku léčí hemodialýzou (HD), hemodialfiltrací (HDF) a peritoneální (pobřišnicovou) dialýzou (PD) .

Tyto eliminační metody provádíme pro akutní stavy u hospitalizovaných pacientů a ambulantně u pacientů v chronickém hemodialyzačním programu a peritoneálně dialyzačním programu.

Hemodialýza a hemodiafiltrace probíhá u pacientů se selháním funkce ledvin v režimu 3* týdně 5 hodin . Za rok provádíme průměrně 8000 výkonů u 50 až 60 chronicky dialyzovaných pacientů. Hemodialyzovaní nemocní jsou na očišťovací metodu připraveni našitím cévní spojky na horní končetině . Výkon probíhá za krátkodobé hospitalizace na chirurgii a to nejméně v 6 týdenním předstihu před zahájením eliminační léčby. Akutní hemodialýza nebo hemodialýza u pacientů, kteří nemají připravený cévní přístup, probíhá po zajištění žilního přístupu na centrální žíle v oblasti krku v místní anestézii.

Peritoneální dialýza je po zaučení pacienta prováděna v domácím prostředí samotným pacientem. PD je prováděna v režimu ručních výměn roztoku pro pobřišnicovou dialýzu 4* denně nebo v režimu automatizované peritoneální dialýzy v režimu nočních výměn přístrojem, který má pacient u sebe v domácím prostředí. Obsluha přístoje je jednoduchá a pacient je zaučen personálem k jeho obsluze. Na ambulantní kontroly přichází PD pacient průměrně jednou měsíčně. Peritoneálně dialyzovaní pacienti jsou na tuto léčbu připraveni laparoskopickým zavedením katetru do břišní dutiny za krátkodobé hospitalizace a to rovněž v předstihu 4-6 týdnů před zahájením léčby. Pacientů v peritoneálně dialyzačním programu máme průměrně 3-5 za rok.

Většinou je u pacientů metoda peritoneální dialýzy a hemodialýzy rovnocenně učinná. Metoda se volí po domluvě s pacientem, pokud je daná metoda u pacienta možná a vhodná .

Pacienti s chronickým selháním funkce ledvin léčeni jak HD nebo PD schopni transplantace jsou zařazeni do transplantačního programu.

Současně se v predialyzační ambulanci provádí očkování proti virové hepatitidě před HD i PD metodou léčby a to v režimu 4 injekcí během půl roku, upravuje se krevní tlak, poruchy vnitřního prostředí a léčí se chudokrevnost způsobená nedostatečnou funkcí ledvin injekční léčbou a infuzním přívodem železa.

Další prováděné výkonu na HD středisku:

Hemoperfuze – v indikovaných případech při otravách.
BCM- měření objemů tělesných tekutin.
HEMODIALÝZA (očištění krve v mimotělním oběhu)
PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (očištění krve pobřišnicovou dialýzou)