Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Všeobecná gynekologická ambulance č.1 a č.2

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí: 7:30 - 12:00
MUDr. Dagmar Němcová
Úterý: 7:30 - 10:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

MUDr. Dušan Němec
MUDr. Marcela Stará
MUDr. Jiří Hrdina
Středa: 7:30 - 10:00
7:30 - 12:00

MUDr. Tomáš Müller
MUDr. Dagmar Němcová
Čtvrtek: 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

MUDr. Petr Müller
MUDr. Zuzana Müllerová
Pátek: 7:30 - 10:00
7:30 -10:00
9:00 -12:00

MUDr.Dušan Němec
MUDr. Tomáš Müller
Sobota:  
Neděle:  

Omezení

 

 

Změny ordinační doby od 1.1.2018 viz dále.

Mimo objednané budou vyšetřeny pouze těhotné a pacientky se skutečně akutními problémy. Věříme, že delší objednací lhůtu na preventivní vyšetření budeme kompenzovat kratším pobytem v čekárně.

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 8 GYNEKOLOGICKÝ

Poloha:

 

Oddělení: Gynekologicko-porodnické oddělení

Kontakt: tel.: 566 801 322

eAmbulance: Kliknutím na logo eAmbulance se můžete objednat on-line.

Poznámka:

Denně jsou v provozu dvě gynekologické ambulance V rámci zkrácení čekací doby na ambulantní ošetření je vhodné telefonické objednání.

Ambulantní péče na gynekologicko-porodnickém oddělení od 1.1.2018

Gynekologicko-porodnické oddělení novoměstské nemocnice je ve srovnání s ostatními nemocnicemi Kraje Vysočina jediným gynekologickým oddělením, které historicky v rámci svého provozu poskytuje preventivní gynekologická vyšetření. V posledních měsících značně narostl počet ambulantně vyšetřených pacientek, za jeden měsíc jich prošlo ambulancemi až 1200. V segmentu ambulantní péče vzrostl i počet konziliárních a specializovaných vyšetření. Na tuto situaci je nutné nějak reagovat, neboť je obtížné ve stávajícím počtu kvalifikovaných lékařů zajišťovat současně provoz lůžkové části oddělení, operačních sálů a provoz porodního sálu. Od ledna 2018 je proto nutné včasné objednání na neakutní a preventivní vyšetření (telefonicky nebo osobně).

V těchto dnech jsme začali objednávat pacientky na rok 2018, mimo objednané budou vyšetřeny pouze těhotné a pacientky se skutečně akutními problémy. Věříme, že delší objednací lhůtu na preventivní vyšetření budeme kompenzovat kratším pobytem v čekárně.  

V ambulancích bude i nadále k dispozici stejný tým lékařů jako doposud. Provozní doba ambulancí gynekologicko-porodnického oddělení od 1.1. 2018 je uvedena v následující tabulce.

Ordinace AMBULANCE  v roce 2018 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Pondělí

MUDr.Němcová Dagmar

7,30-12,00

Úterý

MUDr. Stará Marcela

7,30 - 12,00

 

prim. MUDr. Hrdina Jiří

7,30 - 12,00

 

MUDr.Němec Dušan

7,30 – 10,00

Středa

MUDr. Němcová Dagmar

7,30 - 12,00

 

MUDr. Müller¨Tomáš

7,30 - 10,00

Čtvrtek

MUDr. Müllerová Zuzana

7,30 - 12,00

 

MUDr. Müller Petr

7,30 - 12,00

Pátek 

MUDr. Greguš Jan

9,00 - 12,00

 

MUDr. Němec Dušan

7,30 – 10,00

 

MUDr. Müller¨Tomáš

7,30 - 10,00