Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Ambulance paliativní medicíny

den ordinační hodiny / lékař
 

              12:00 - 16:00
Pondělí: MUDr. Pavel Svoboda

               9:00 - 15:00
Středa:   MUDr. Pavel Svoboda

Omezení

Ambulance paliativní medicíny je v ambulantním traktu pavilonu interních oborů. Ordinační hodiny jsou každé pondělí od 12 do 16 hodin pro objednané pacienty a každou středu od 9 do 15 hodin. Péče v ambulanci je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Telefonní číslo do ambulance 566 801 291 (pondělí a středa). V ostatní všední dny v pracovní dobu je možné se objednat na telefonním čísle 566 801 406. 

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 4 INTERNÍCH OBORŮ

Poloha:

 

Oddělení:

Kontakt: 566 801 291

Poznámka:

„Ambulance je určena pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou. A to zdaleka nejenom v konečném stadiu.  Poskytuje komplexní podpůrnou péči jak v průběhu, tak i po ukončení aktivní léčby. Nejčastěji řeší potíže, jako jsou dušnost, bolest, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost, deprese. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým,“ dodává Pavel Svoboda.

„Ambulance nabízí vypracování plánu péče, který je ve shodě s cíli a přáními pacienta a jeho blízkých. Tento plán obsahuje i postup pro řešení případných komplikací. Za systematický rozvoj paliativní péče v naší nemocnici vděčíme nadačnímu fondu Avast, od kterého jsme v roce 2018 získali dvoumilionovou dotaci. Díky tomu jsme v nemocnici vytvořili funkční systém paliativní péče založený na spolupráci kvalifikovaného multidisciplinárního paliativního týmu s personálem nemocnice, s pacienty a jejich rodinami a s lokálními poskytovateli domácí hospicové péče,“ doplnila informace vedoucí paliativního týmu novoměstské nemocnice a primářka Oddělení dlouhodobě nemocných Květoslava Pejchalová.