Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Kýlní poradna - MUDr. Kadlec ml.

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí:  
Úterý:  
Středa: 7:30 - 10:30
MUDr. D. Kadlec
Čtvrtek:  
Pátek:  
Sobota:  
Neděle:  

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 1 CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Poloha: I. patro

 

Oddělení: Chirurgické oddělení

Kontakt: 566 801 248

eAmbulance: Kliknutím na logo eAmbulance se můžete objednat on-line.

Poznámka:

o všech specializovaných ambulancí jsou pacienti objednáváni na telefonním čísle 566 801 240 od 6.00 do 14.00 hodin nebo prostřednictvím e-ambulance.cz 

Spektrum péče:

Kde nás najdete?
 
pavilon chirurgických oborů, 2. patro 

Břišní kýla je onemocnění, při kterém se skrze zeslabené místo břišní stěny protlačuje kýlní vak, tvořený nitrobřišními strukturami, nejčastěji střevní kličkou nebo nitrobřišním tukem. Podle místa výskytu rozlišujeme pak kýlu tříselnou, stehenní, pupeční, ventrální, v jizvě po předchozí operaci nebo tzv. diastázu (rozestup) přímých břišních svalů. Kýla často způsobuje obtíže - bolesti při zátěži, poruchu činnosti střev, vyklenutí kýlního vaku. Operace uzavírá toto defektní místo ve stěně břišní. 

Téměř každá břišní kýla je vhodná k operaci. Výjimkou je pupeční kýla u malých dětí (ta se může někdy spontánně uzavřít sama), a naopak velká břišní kýla u velmi starých nebo vážně nemocných pacientů (riziko operace může být příliš velké). Provádíme operační řešení všech břišních kýl. Nejčastější jsou kýly pupeční a tříselné. 

Všechny typy břišních kýly je možno operovat klasickou (otevřenou) metodou s použitím sítky či bez ní nebo v případě kýly tříselné je možné zvolit metodu laparoskopickou. Volba metody závisí na typu a velikosti kýly, vždy po konzultaci s pacientem. Doba rekonvalescence po laparoskopické metodě je v průměru 3-4 týdny, po otevřené operaci doporučujeme cca 6-8 týdnů. 

Fundoplikace žaludku 

Fundoplikace je většinou laparoskopicky prováděná operace. Provádí se u pacientů s přítomnou brániční kýlou, tedy širokým bráničním otvorem, umožňujícím průnik části žaludku do dutiny hrudní, při nedostatečné funkci dolního jícnového svěrače, či při dlouhodobém neúspěšném užívání léků na pálení žáhy. Principem operace je zúžení rozšířeného otvoru v bránici (hiátu) a upevnění žaludku na správném místě pomocí manžety z vlastní žaludeční tkáně. 

Nejčastějším příznakem je pálení žáhy a regurgitace - tzn. návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, například při předklonu či vleže. U velkých kýl, kde se do hrudní dutiny dostává velká část žaludku, se mohou vyskytovat i dechové obtíže, tlaky na hrudi apod. 

Mezi hlavní komplikace patří záněty dolní části jícnu, vředová choroba, případně oběhové potíže. U neléčeného zánětu jícnu je vyšší riziko vzniku karcinomu. Operace je indikována na základě gastroenterologického vyšetření a endoskopického vyšetření žaludku.