Ambulance - informace

na úvod  /   Ambulance podle oddělení   /   Ambulance - informace

Navigace na stránce

Ambulance - informace

Cytologická laboratoř

den ordinační hodiny / lékař
Pondělí: 7:00 - 15:00
Úterý: 7:00 - 15:00
Středa: 7:00 - 15:00
Čtvrtek: 7:00 - 15:00
Pátek: 7:00 - 15:00
Sobota:  
Neděle:  

Kde ambulanci najdete:

Budova: Pavilon 8 GYNEKOLOGICKÝ

Poloha:

 

Oddělení: Gynekologicko-porodnické oddělení

Kontakt: 566 801 326

Poznámka:

Cytologická laboratoř zajišťuje vyšetření cervikovaginální cytologie - screening karcinomu děložního hrdla, vagíny a vulvy. 
Odběr (stěr z děložního čípku) je prováděn v rámci pravidelné preventivní gynekologické prohlídky, která je hrazena zdravotními pojišťovnami. Lze provést vyšetření cervikovaginální cytologie i za přímou úhradu. 
Cytologická laboratoř je umístěna v přízemí pavilonu Gynekologicko-porodního oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě.

Doporučení k provádění screeningu cervikovaginální cytologie v rámci Programu screeningu karcinomu děložního hrdla má cytologická laboratoř uděleno Ministerstvem zdravotnictví od roku 2007. Každé dva roku musí cytologická laboratoř žádat MZ o prodloužení jeho platnosti . 

Aktuálně nám byla platnost "Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningové cervikovaginální cytologie" prodloužena do 31.12.2020.
Osvědčení pro naše pracoviště vydané MZ CR (ve formátu pdf). 

Cytologická laboratoř Nemocnice Nové Město na Moravě, př.org. je jediná laboratoř v kraji Vysočina zabývající se screeningem karcinomu děložního hrdla.


Od poloviny roku 2014 je cytologická laboratoř akreditována ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost.

V červenci roku 2017 byla cytologická laboratoř reakreditována dle normy ČSN EN ISO 15189:2013


Osvědčení o akreditaci našeho pracoviště.

 


Informace k odběrům a zasílání vzorků k vyšetření cervikovaginální cytologie najdete v Příručce pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře.Příručka ke stažení ve formátu PDF

Aktualizovaná verze platná od 1.2.2019