Jmenný seznam

na úvod  /   Kontakty   /   Jmenný seznam

Navigace na stránce

Jmenný seznam

jméno pozice oddělení kontakt
Anderková Agáta MUDr. lékařka Radiodiagnostické odd. 566801461
Bačkovská Markéta MUDr. lékařka Interní odd. 566801298
Badalíková Blanka MUDr. lékařka ARO 566801802
blanka.badalikova@nnm.cz
Bejblová Taňa, BBus(Hons) referentka knihovny - lékařská knihovna Úsek informatiky 566801603
knihovna@nnm.cz
Bělehrádková Hana MUDr. lékařka - Urgentní příjem ARO 566801851
Bělohlávek Jaroslav MUDr. lékař Dětské odd. 566 801 369
Bendáková Hana MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 371
Bergl Vladimír, Mgr. manažer kvality Úsek kvality 566 801 604
kvalita@nnm.cz
Bílková Kristina MUDr. lékařka Interní odd. 566801289
kristina.bilkova@nnm.cz
Binková Ivana referentka - finanční účtárna Úsek ekonomický 566801591
Blahák Pavel MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801245
pavel.blahak@nnm.cz
Bojanovský Miroslav Ing. vedoucí úseku informatiky Úsek informatiky 566801610
603827200
miroslav.bojanovsky@nnm.cz
Borková Petra referentka - mzdová účtárna Úsek ekonomický 566801588
Brázdil Jan MUDr. primář Patologicko - anatomické odd. 566801840
brazdil.jan@post.cz
Brázdil Jan, MUDr. lékař, vedoucí cytologické laboratoře Patologicko - anatomické odd. 566801490
Brodina Stanislav MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Brodinová Karolína MUDr. vedoucí lékařka Urgentního příjmu ARO 566801851
Bureš Jaroslav MUDr. primář, koordinátor koronerské činnosti Oddělení ONM 566801530
jaroslav.bures@nnm.cz
Capková Barbora MUDr. lékařka ARO 566801802
Čechovský Jiří MUDr. lékař Neurologické odd. 566801412
Čepcová Dana MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 365
Černá Eva Bc. staniční sestra - Urgentní příjem ARO 566801851
Černý Radek MUDr. lékař Ortopedické odd. 566801762
Centrální dispečink centrální energetický dispečink Úsek technický 566801651
Daňková Marcela MUDr. lékařka - Hematologicko - transfuzní odd. OKLT 566801507
Dietní sestry kancelář - stravovací provoz Úsek ošetřovatelské péče 566801631
Dobrovolná Martina MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 365
Dočekalová Marie fyzioterapeut Žďár n. S. Dětská neurologie 566620323
Dopravní dispečink dispečink - dopravní zdravotní služba Úsek technický 566801833
Drdla Jiří Ing. technický náměstek Úsek technický 566801596
606787259
jiri.drdla@nnm.cz
Dufková Alena MUDr. lékařka Interní odd. 566801281
Dusíková Hana Mgr. ARO - vrchní sestra ARO 566801801
Dvorský Roman MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Dvořáček Jiří MUDr. lékař Interní odd. 566801281
Dvořáčková Jana MUDr. lékařka Rehabilitační odd. 566801454
Dvořáková Mrvová Dorota MUDr. lékař ARO 566801802
Fialová Vlasta administrativní pracovník Úsek ekonomický 566 801 618
Flídrová Petra MUDr. lékařka Urologické odd. 566 801 782
Frantová Jana úsekový laborant - Odd. klinické biochemie OKLT 566801496
jana.frantova@nnm.cz
Fulneček Stanislav MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Furchová Petra MUDr. lékař se základním kmenem v oboru AR ARO 566801802
Gabrielová Eliška Bc. vrchní sestra Plicní ambulance a TBC 566801821
eliska.gabrielova@nnm.cz
Gerlichová Kateřina staniční sestra - ODN I. Odd. dlouhodobě nemocných 566801402
katerina.gerlichova@nnm.cz
Gregorová Eva, Mgr. ARO - staniční sestra intenzivní péče ARO 566 801 801
eva.gregorova@nnm.cz
GREGOROVÁ Alena MUDr. lékařka - ODN II. Odd. dlouhodobě nemocných 566801407
alena.gregorova@nnm.cz
Hajná Marta MUDr. vedoucí lékařka ORL - ambulance 566801263
marta.hajna@nnm.cz
Hajný Jan MUDr. konzultant pro intenzivní péči ARO 566801802
Halászová Soňa vedoucí laborantka Radiodiagnostické odd. 566801466
Handschuhová Dana staniční sestra - Interna I. Interní odd. 566801286
Havlová Kateřina Mgr. vrchní sestra ODN - staniční setra ODN II. Odd. dlouhodobě nemocných 566801407; 401
katerina.havlova@nnm.cz
Havlová Lucie MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Hladká Irena MUDr. lékařka Radiodiagnostické odd. 566801461
Hlaváčková Marie MUDr. lékařka Interní odd. 566801305
marie.hlavackova@nnm.cz
Holečková Zuzana DiS. Vedoucí MTZ Úsek ekonomický 566801640
zuzana.holeckova@nnm.cz
Holemářová Jana staniční sestra Anesteziologický úsek ARO 566801710
jana.holemarova@nnm.cz
Holub Karel MUDr. lékař Oční odd. 566801436
karel.holub@nnm.cz
Horký Pavel MUDr. lékař Radiodiagnostické odd. 566801461
Horová Veronika Mgr. vedoucí právního oddělení Úsek právní 566801584
veronika.horova@nnm.cz
Houdková Věra screenerka - cytologická laboratoř Gynekologicko - porodnické odd. 566801326
Hradecký Jan MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Hradecký Jan MUDr. lékař s odbornou způsobilostí bez specializace ARO 566801802
Hrdina Jiří MUDr. primář Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Hrouda Vojtěch, RNDr., Mgr. nemocniční kaplan Úsek náměstka LPP 566 801 671
732 228 001
vojtech.hrouda@nnm.cz
Hrubá Alena Ing. vedoucí finanční účtárny Úsek ekonomický 566801616
Humlíčková Blanka staniční sestra - Interna JIP Interní odd. 566801310
Hutař DiS. Jan vedoucí - stravovací provoz Úsek ošetřovatelské péče 566801630
jan.hutar@nnm.cz
Christianová Lucie, Mgr. Kodérka DRG Úsek vykazování zdravotní péče 566801606
Chalupský Martin MUDr. primář Dětské odd. 566 801 364
martin.chalupsky@nnm.cz
Chroustovská Veronika MUDr. konzultant pro léčby chronické bolesti ARO 566801803
Chroustovský Jaromír MUDr. lékař Ortopedické odd. 566801762
jaromir.chroustovsky@nnm.cz
Jahoda Jaroslav MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Jáchym Štěpán, Mgr. vedoucí fyzioterapeut Rehabilitační odd. 566801457
stepan.jachym@nnm.cz
Jamborová Martina MUDr. lékařka Infekční odd. 566801395
martina.jamborova@nnm.cz
Jandáčková Dana MUDr. lékařka Neurologické odd. 566801414
dana.jandackova@nnm.cz
Janovská Eva MUDr. zástupce primáře Kožní odd. 566801443
eva.janovska@nnm.cz
Janů Jiří MUDr., FEBU lékař Urologické odd. 566801782
Janů Jiří MUDr., FEBU náměstek LPP Ředitelství nemocnice jiri.janu@nnm.cz
Janů Lucie staniční sestra - Novorozenecké oddělení Dětské odd. 566 801 373
lucie.janu@nnm.cz
Jedličková Jana úsekový laborant - Odd. mikrobiologie OKLT 566801516
566801520
jana.jedlickova@nnm.cz
Jenerál Pavel MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Ježová Zdeňka MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 368
Jinková Ludmila referentka - finanční účtárna Úsek ekonomický 566801591
Jirčík Michael MUDr. lékař Ortopedické odd. 566801762
Jirků Jakub MUDr. primář Neurologické odd. 566801410
Kabrdová Marie MUDr. lékařka Neurologické odd. 566801414
Kadlec Daniel MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Kadlec Zdeněk MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Kadlecová Daniela MUDr. lékařka Interní odd. 566801316
Kandráč Róbert MUDr. lékař ARO 566801801
KAŠPÁRKOVÁ Irena vedoucí farmaceutická asistentka Nemocniční lékárna 566 801 562
irena.kasparkova@nnm.cz
Kazda František MUDr. lékař Interní odd. 566801316
Kazdová Dagmar MUDr. lékařka Neurologické odd. 566801414
Klementová Sylva referentka nákupu a veřejných zakázek Úsek ekonomický 566 801 619
Klimešová Dominika MUDr. lékařka Infekční odd. 566801395
dominika.klimesova@nnm.cz
Kohoutová Eliška MUDr. lékařka Interní odd. 566802297
eliska.kohoutova@nnm.cz
Koloditsová Lubomíra staniční sestra - Chirurgie III. Chirurgické odd. 566801232
Konečný Rostislav MUDr. lékař Ortopedické odd. 566801762
Kopecká Miloslava vedoucí - mzdová účtárna Úsek ekonomický 566801587
miloslava.kopecka@nnm.cz
Kopřivová Eva Bc. vrchní sestra Interní odd. 566801282
eva.koprivova@nnm.cz
Kopřivová Jitka vedoucí laborantka Patologicko - anatomické odd. 566801844
jitka.koprivova@nnm.cz
Koscielniak Zdeněk MUDr. lékař Interní odd. 566 801 289
Kössler Michal MUDr. lékař Interní odd. 566801482
Koudelková Eva asistentka ředitelky Ředitelství nemocnice 566 801 581
sekretariat@nnm.cz
Koukalová Vladimíra MUDr. lékařka Neurologické odd. 566801414
Koutenská Kristýna MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 372
kristyna.koutenska@nnm.cz
Koutný Lukáš MUDr. lékař - Urgentní příjem ARO 566801851
Kozár Petr MUDr. vedoucí lékař Anesteziologického úseku ARO 566801710
Krábková Ivana staniční sestra - Interna II. Interní odd. 566801287
Kramárová Lenka staniční sestra - Hemodialýza Interní odd. 566801482
lenka.kramarova@nnm.cz
Kratochvíl Jan MUDr. lékař Chirurgické odd. 566802215
jan.kratochvil@nnm.cz
Krejčí Radim MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Krejčí Marie MUDr. lékařka Interní odd. 566801287
Krejčí Vladimír MUDr. lékař Interní odd. 566801287
Krištofová Lucie MUDr. lékařka Radiodiagnostické odd. 566801461
lucie.kristofova@nnm.cz
Kročka Erik MUDr. lékař Interní odd. 566802296
erik.krocka@nnm.cz
Kršková Markéta MUDr. lékař Infekční odd. 566801395
Křečková Martina MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 367
Kubeš Josef MUDr. lékař Ortopedické odd. 566801762
Kubíková Libuše MUDr. vedoucí lékařka - Interna I. Interní odd. 566801286
libuse.kubikova@nnm.cz
Kubíková Jaroslava vrchní sestra Chirurgické odd. 566801211
jaroslava.kubikova@nnm.cz
Kucharčíková Šárka MUDr. lékařka Radiodiagnostické odd. 566801461
Kutal Miloš MUDr. lékař Urologické odd. 566801782
Kutalová Eva MUDr. vedoucí lékařka následné internzivní péče ARO 566801815
Kutějová Hana MUDr. vedoucí lékařka JIP Interní odd. 566801310
Kuželka Ivan, Ing. klinický radiologický fyzik Oddělení ONM
Kvíčalová Jindra MUDr. lékařka Odd. dlouhodobě nemocných 566801402
jindra.kvicalova@nnm.cz
LACINOVÁ Jana Mgr. vedoucí nemocniční lékárny Nemocniční lékárna 566 801 560
jana.lacinova@nnm.cz
Lacová Jana MUDr. lékařka Neurologické odd. 566801414
Lamplotová Marcela staniční sestra SILO Infekční odd. 566801395
Laštovičková Jana MUDr. lékařka Neurologické odd. 566801414
Lázničková Marie vrchní sestra - Oční odd.+ Interna ORL Oční odd. 566 801 434 566 801 288
marie.laznickova@nnm.cz
Líbal Marek, Ing biomedicínský technik - odd. zdravotnické techniky Úsek technický 566801608
marek.libal@nnm.cz
Librová Eva MUDr. lékařka Interní odd. 566801287; 566801289
Limlová Radka Kodérka DRG Úsek vykazování zdravotní péče 566801606
Lokvenc Milan MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Lukášková Kateřina, DiS. staniční sestra Gynekologicko - porodnické odd. 566801342
Lukeš David referent ICT Úsek informatiky 566 801 595
david.lukes@nnm.cz
Macků Lenka MUDr. lékařka Neurologické odd. 566 801 414
Máčel Igor MUDr. lékař Interní odd. 566801480
igor.macel@nnm.cz
Mach Dušan MUDr. primář ARO ARO 566801800
dusan.mach@nnm.cz
Macháčková Zdeňka MUDr. lékařka Oční odd. 566801436
Malečková Miroslava MUDr. lékařka Infekční odd. 566801395
Malušek Petr MUDr. lékař Ortopedické odd. 566801762
petr.malusek@nnm.cz
Malušková Marta, Mgr. klinický psycholog Úsek náměstka LPP 566 801 688
730 180 891
Mareček Petr MUDr. konzultant pro intenzivní péči ARO 566801802
Mareček Jonáš MUDr. lékař Dětské odd. 566 801 372
jonas.marecek@nnm.cz
Marečková Bohdana Mgr. náměstkyně ošetřovatelské péče Úsek ošetřovatelské péče 566 801 599
bohdana.mareckova@nnm.cz
Marečková Simona MUDr. lékařka Patologicko - anatomické odd. 566801841
Martínek Jaroslav MUDr. lékař Ortopedické odd. 566801762
Maternová Anna referentka skladnice - MTZ, Úsek ekonomický 566 801 641
Maternová Anna referentka Úsek vykazování zdravotní péče 566801589
Matušová Jana MUDr. lékařka Oční odd. 566801433
jana.matusova@nnm.cz
Mazal Martin MUDr. lékař - Chirurgie III. Chirurgické odd. 566801232
Mazánek Josef MUDr. lékař - Chirurgie I. Chirurgické odd. 566801212
josef.mazanek@nnm.cz
Meduňa Miroslav MUDr. vedoucí lékař úseku léčby chronické bolesti ARO 566801803
Minářová Lenka MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Mokříš Jan MUDr. lékař Dětské odd. 566 801 365
Moravcová Michaela MUDr. lékařka Chirurgické odd. 566801222
Motíl Igor MUDr. lékař Urologické odd. 566801782
Müller Petr MUDr. lékař, Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Müller Tomáš MUDr. lékař Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Müllerová Zuzana MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Musilová Vlasta MUDr. primářka OKLT 566801490
vlasta.musilova@nnm.cz
Musilová Lucie vrchní sestra Ortopedické odd. 566801762
lucie.musilova@nnm.cz
Mužátko Martin Ing. referent - technik BOZP, PO a správce Úsek technický 566801598
martin.muzatko@nnm.cz
Prokopová Jitka Ing. biomedicínský technik - odd. zdravotnické techniky Úsek technický 566 801 597
Násirová Michaela MUDr. konzultantka pro urgentní medicínu ARO 566801851
Navrátil Tomáš MUDr. lékař Neurologické odd. 566801414
Navrátil Petr, Mgr. pověřenec pro ochranu osobních údajů Ředitelství nemocnice 567 157 197, 602 576 310
602 576 310
poverenec@nnm.cz
Navrátilová Lenka MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 372
lenka.navratilova@nnm.cz
Němcová Věra MUDr. konzultant pro léčby chronické bolesti ARO 566801802
Němcová Dagmar MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Němec Dušan MUDr. zástupce primáře Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Németh Zoltán MUDr. lékař Neurologické odd. 566801414
Neužil Martin MUDr. primář Rehabilitační odd. 566801450
martin.neuzil@nnm.cz
Niederhafnerová Marie MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 365
Nikl Marek MUDr. lékař Oční odd. 566802435
marek.nikl@nnm.cz
Novotný Ladislav MUDr. lékař Radiodiagnostické odd. 566801461
Okurková Pavla MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Ölveczká Denisa MUDr. lékařka Interní odd. 566801287
Ondrová Alena MUDr. lékařka / foniatrie ORL - ambulance 566801266
Ondrová Olga staniční sestra - ODN III. Odd. dlouhodobě nemocných 566801272
olga.ondrova@nnm.cz
Pilný Jaroslav, doc.MUDr. primář Ortopedické odd. 566801760
Pacalová Lucie MUDr. lékařka Interní odd. 566801287
Pačisková Eva, MUDr. vedoucí lékařka Oční odd. 566801436
eva.paciskova@nnm.cz
Palečková Věra JUDr. ředitelka nemocnice Ředitelství nemocnice 566 801 580 566 801 581
603869546
vera.paleckova@nnm.cz
Páral Martin MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801222
martin.paral@nnm.cz
Páralová Martina MUDr. lékařka ARO 566801802
martina.paralova@nnm.cz
Pazour Petr, Mgr. vrchní sestra Neurologické odd. 566801420
petr.pazour@nnm.cz
Pažourek Adam MUDr. lékař Neurologické odd. 566801414
Pecková Homolová Tamara, Mgr. tisková mluvčí Ředitelství nemocnice 566 801 617
601 592 100
tamara.peckova@nnm.cz
Pejchalová Květoslava, MUDr. primářka Odd. dlouhodobě nemocných 566 801 400
kvetoslava.pejchalova@nnm.cz
Peňázová Markéta MUDr. lékařka Patologicko - anatomické odd. 566801841
Perka Lubomír MUDr. lékař Ortopedické odd. 566 801 762
Peterová Mirka referentka Úsek vykazování zdravotní péče 566801586
Petr Dostálová Pavla MUDr. lékařka Plicní ambulance a TBC 566801823
Petráková Jana MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Petrová Soňa MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Petrová Andrea referentka pokladní - finanční účtárna Úsek ekonomický 566801208
andrea.petrova@nnm.cz
Petrová Lucie MUDr. lékařka ARO 566801802
lucie.petrova@nnm.cz
Petrová Regina, Ing. referentka ICT Úsek informatiky 566 801 595
regina.petrova(@)nnm.cz
Petrů Pavel MUDr. lékař Plicní ambulance a TBC 566801826
pavel.petru@nnm.cz
Polanská Dana, Mgr. právník právního úseku Úsek právní 566801584
dana.polanska@nnm.cz
Polednová Kateřina MUDr. lékařka Neurologické odd. 566801414
katerina.polednova@nnm.cz
Pollaková Olga MUDr. lékařka - Hematologicko - transfuzní odd. OKLT 566801500
Popelová Réka MUDr. lékařka Rehabilitační odd. 566801451
Pospíšilová Alžběta MUDr. lékařka Radiodiagnostické odd. 566801461
alzbeta.pospisilova@nnm.cz
Požgayová Mária MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566802342
maria.pozgayova@nnm.cz
Prudký Miroslav MUDr. lékař Ortopedické odd. 566801762
Pulec Jiří MUDr. lékař Infekční odd. 566801395
Pulgretová Martina MUDr. lékařka Chirurgické odd. 566801222
Quitta Petr MUDr. lékař - ODN I. Odd. dlouhodobě nemocných
Rektorová Mirka MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 365
Russová Renata MUDr. lékař Radiodiagnostické odd. 566801461
Schwarzová Hana MUDr. lékařka Interní odd. 566802297
hana.schwarzova@nnm.cz
Skalníková Iva MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Sklenářová Anna staniční sestra - Interna IV. Interní odd. 566801289
Skoupý Roman MUDr. lékař Ortopedické odd. 566 801 762
Skřepková Věra referentka Úsek vykazování zdravotní péče 566801592
Slámová Martina MUDr. primářka Radiodiagnostické odd. 566801479
martina.slamova@nnm.cz
Smažilová Petra MUDr. lékařka Interní odd. 566801290
Smékalová Jana MUDr. lékařka Chirurgické odd. 566801241
Smirnova Nataliya lékařka Infekční odd. 566 801 395
Snášelová Klára MUDr. lékařka Interní odd. 566801284
Sokopová Tereza MUDr. lékařka Interní odd. 566801287
tereza.sokopova@nnm.cz
Solař Milan vedoucí oddělení údržby a energetiky Úsek technický 566801650
milan.solar@nnm.cz
Součková Ilona MUDr. primářka Dětská neurologie 566801380
Stará Marcela MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Stará Ludmila vrchní sestra Dětská neurologie 566801381
ludmila.stara@nnm.cz
Stríž Rostislav MUDr. primář Onkologické odd. 566801540
rostislav.striz@nnm.cz
Suchá Šárka Mgr. vrchní sestra Urologické odd. 566801781
sarka.sucha@nnm.cz
Sumara Jiří, MUDr. lékař Urologické odd. 566801782
Svatoňová Soňa vrchní sestra Dětské odd. 566 801 365 / 362
sona.svatonova@nnm.cz
Svoboda Pavel MUDr. lékař Urologické odd. 566801782
Svoboda Ivo MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801212
Svobodová Renata MUDr. lékařka Interní odd. 566801291
Svobodová Lenka vedoucí sestra kožních ambulancí Kožní odd. 566801444
lenka.svobodova@nnm.cz
Svobodová Klára MUDr. lékařka Chirurgické odd. 566 801 232
Svobodová Irena DiS vrchní sestra CS - Centrální sterilizace 566 801 574
irena.svobodova@nnm.cz
Šaclová Helena referentka personálního oddělení Úsek právní 566801582
helena.saclova@nnm.cz
Šanderová Marie staniční sestra Chirurgické odd. 566801222
Šerfelová Alexandra MUDr. lékařka - Chirurgie II. Chirurgické odd. 566801222
Ševčíková Alena, Mgr. Vedoucí nákupu a veřejných zakázek Úsek ekonomický 566 801 602
alena.sevcikova@nnm.cz
Šiborová Zuzana Bc. všeobecná sestra - Chirurgie JIP Chirurgické odd. 566801732
zuzana.siborova@nnm.cz
Šimurda Jan MUDr. lékař Neurologické odd. 566801414
jan.simurda@nnm.cz
Šitinová Jana MUDr. lékařka Neurologické odd. 566801414
Škorpíková Dagmar vrchní sestra Onkologické odd. 566801542
dagmar.skorpikova@nnm.cz
Šolcová Dita MUDr. lékařka Interní odd. 566801305
Šolcová Markéta DiS. referentka personálního oddělení Úsek právní 566801582
personalni@nnm.cz
Šotola Bohuslav MUDr. konzultant pro intenzivní péči ARO 566801802
Špaček Stanislav, Ing. interní auditor Ředitelství nemocnice 566801613
stanislav.spacek@nnm.cz
Štarhová Jitka MUDr. lékařka Radiodiagnostické odd. 566801461
Šťastník Miloslav MUDr. primář, epidemiolog Infekční odd. 566801390
miloslav.stastnik@nnm.cz
Štědrý Jiří MUDr. lékař Ortopedické odd. 566801762
Štěpinová Lenka DiS. referentka právního oddělení Úsek právní 566 801 589
lenka.stepinova@nnm.cz
Štorek Petr MUDr. lékař Interní odd. 566801290
Štursa Milan referent Úsek technický 566801598
milan.stursa@nnm.cz
Šujanová Sylva Ing. vedoucí úseku vykazování zdravotní péče Úsek vykazování zdravotní péče 566801583
sylva.sujanova@nnm.cz
Šustáček Jiří MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Švandová Ludmila, Ing manažer kvality, screenerka - cytologická laboratoř Gynekologicko - porodnické odd. 566801326
Švandová Silvia MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 365
Švaňhalová Lenka Bc. sociální pracovnice Úsek ošetřovatelské péče 730 180 890, 566 801 405
lenka.svanhalova@nnm.cz
Švarc Ladislav MUDr. lékař Radiodiagnostické odd. 566801461
Švubová Veronika, MUDr. lékařka Neurologické odd. 566801414
Olišarová Tatiana MUDr. lékařka Interní odd. 566801290
Tachir Kamil MUDr. lékař Interní odd. 566801310
Tatíček Jan, MUDr. primář Interní odd. 566801280
jan.taticek@nnm.cz
Tesárek Petr radiologický asistent Oddělení ONM
Tichá Dana, Bc. Staniční sestra - Následná intenzívní péče ARO 566 801 815
dana.ticha(o)nnm.cz
Tobiášová Jana MUDr. lékařka Interní odd. 566801286; 566801289
Toman Jiří MUDr. primář Chirurgické odd. 566801210
Toman Libor MUDr. lékař Interní odd. 566801287
libor.toman@nnm.cz
Tomanová Barbora MUDr. lékařka Chirurgické odd. 566801232
barbora.tomanova@nnm.cz
Tonar František MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801241
Topinka Jakub referent ICT Úsek informatiky 5660801595
jakub.topinka@nnm.cz
Trávníček František MUDr. konzultant pro intenzivní péči ARO 566801802
Trödlerová Lucie farmaceutická asistentka Sklad zdravotnického materiálu 566 801 568
Tůma Jaroslav MUDr. lékař Urologické odd. 566801782
Tůma Jaroslav MUDr. primář Urologické odd. 566801780
jaroslav.tuma@nnm.cz
Tůmová Věra vrchní sestra COS - Centrální operační sály 566801723
vera.tumova@nnm.cz
Uhlíř Petr MUDr. lékař Interní odd. 566801284
Urbanová Petra, DiS referentka ICT Úsek informatiky 566 801 595
petra.urbanova@nnm.cz
Ušáková Iva MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 365
Vacovská Jana MUDr. Vedoucí lékařka Plicní ambulance a TBC 566801820 566801821
jana.vacovska@nnm.cz
Vajsová Patrícia, MUDr. lékařka Oční odd. 566801436
Vala Marek referent ICT Úsek informatiky 566 801 595
marek.vala@nnm.cz
Vaněček Jan, Ing. referent - stavební technik Úsek technický 566 801 607
jan.vanecek@nnm.cz
Vaníčková Aneta MUDr. lékařka Chirurgické odd. 566802215
aneta.vanickova@nnm.cz
Vaňková Veronika MUDr. lékařka Interní odd. 566801290
Vařáková Jitka vrchní sestra Gynekologicko - porodnické odd. 566801327
jitka.varakova@nnm.cz
Vašíčková Marie refentka Úsek vykazování zdravotní péče 566801592
marie.vasickova@nnm.cz
Vašková Dana vedoucí laborant - OTS OKLT 566801501
dana.vaskova@nnm.cz
Vaverová Petra farmaceutická asistentka Sklad zdravotnického materiálu 566 801 568
szm@nnm.cz
Vávra Pavel MUDr. lékař Interní odd. 566801290
Večeřová Lucie MUDr. lékařka Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Vencálková Dagmar MUDr. lékař se základním kmenem ARO 566801851
Veselá Alena vedoucí farmaceutická asistentka Oddělení ONM 566 801 532
alena.vesela@nnm.cz
Vetešková Sonja, Ing. referentka - finanční účtárna Úsek ekonomický 566801618
Vidergotová Šárka epidemiologická sestra Úsek ošetřovatelské péče 566801391
sarka.vidergotova@nnm.cz
Víšková Martina MUDr. primářka Kožní odd. 566801443, 566801446
martina.viskova@nnm.cz
Vondráčková Věra referentka - mzdová účtárna Úsek ekonomický 566501588
vera.vondrackova@nnm.cz
Vrbecká Danuše staniční sestra - Chirurgie I. Chirurgické odd. 566801212
Weisshaupt Jiří, Ing. Bc., MBA ekonomický náměstek Úsek ekonomický 566801585
jiri.weisshaupt@nnm.cz
Zábršová Monika vedoucí skladu zdravotnického materiálu Sklad zdravotnického materiálu 566 801 561
776 263 081
monika.zabrsova@nnm.cz
Začal Martin MUDr. lékař Chirurgické odd. 566801222
Začalová Kristýna MUDr. lékařka Interní odd. 566801289
Záleský Matouš MUDr. lékař Dětské odd. 566 801 372
matous.zalesky@nnm.cz
Zamazalová Dana MUDr. lékařka - Mikrobiologie OKLT 566801510
Zatřepálková Nikola MUDr. lékařka Dětské odd. 566 801 372
nikola.zatrepalkova@nnm.cz
Zdražil Pavel vedoucí DZS Úsek technický 566801830
pavel.zdrazil@nnm.cz
Zdražil Jan technik Úsek technický 566801597
Zelená Dana MUDr. lékařka Radiodiagnostické odd. 566801461
Zeman Stanislav MUDr. lékař Gynekologicko - porodnické odd. 566801340
Zítka Petr MUDr. lékař Interní odd. 566801316