Správa nemocnice

na úvod  /   Kontakty   /   Správa nemocnice

Navigace na stránce

Správa nemocnice

Správa a technické provozy

jméno pozice telefon e-mail
Ředitelství nemocnice
Palečková Věra JUDr. ředitelka nemocnice 566 801 580 566 801 581
603869546
vera.paleckova@nnm.cz
Janů Jiří MUDr., FEBU náměstek LPP jiri.janu@nnm.cz
Koudelková Eva asistentka ředitelky 566 801 581
sekretariat@nnm.cz
Špaček Stanislav, Ing. interní auditor 566801613
stanislav.spacek@nnm.cz
Navrátil Petr, Mgr. pověřenec pro ochranu osobních údajů 567 157 197, 602 576 310
602 576 310
poverenec@nnm.cz
Pecková Homolová Tamara, Mgr. tisková mluvčí 566 801 617
601 592 100
tamara.peckova@nnm.cz
Úsek ekonomický
Weisshaupt Jiří, Ing. Bc., MBA ekonomický náměstek 566801585
jiri.weisshaupt@nnm.cz
Hrubá Alena Ing. vedoucí finanční účtárny 566801616
Kopecká Miloslava vedoucí - mzdová účtárna 566801587
miloslava.kopecka@nnm.cz
Holečková Zuzana DiS. Vedoucí MTZ 566801640
zuzana.holeckova@nnm.cz
Ševčíková Alena, Mgr. Vedoucí nákupu a veřejných zakázek 566 801 602
alena.sevcikova@nnm.cz
Binková Ivana referentka - finanční účtárna 566801591
Borková Petra referentka - mzdová účtárna 566801588
Fialová Vlasta administrativní pracovník 566 801 618
Jinková Ludmila referentka - finanční účtárna 566801591
Klementová Sylva referentka nákupu a veřejných zakázek 566 801 619
Maternová Anna referentka skladnice - MTZ, 566 801 641
Petrová Andrea referentka pokladní - finanční účtárna 566801208
andrea.petrova@nnm.cz
Vetešková Sonja, Ing. referentka - finanční účtárna 566801618
Vondráčková Věra referentka - mzdová účtárna 566501588
vera.vondrackova@nnm.cz
Úsek informatiky
Bojanovský Miroslav Ing. vedoucí úseku informatiky 566801610
603827200
miroslav.bojanovsky@nnm.cz
Bejblová Taňa, BBus(Hons) referentka knihovny - lékařská knihovna 566801603
knihovna@nnm.cz
Vala Marek referent ICT 566 801 595
marek.vala@nnm.cz
Urbanová Petra, DiS referentka ICT 566 801 595
petra.urbanova@nnm.cz
Lukeš David referent ICT 566 801 595
david.lukes@nnm.cz
Petrová Regina, Ing. referentka ICT 566 801 595
regina.petrova(@)nnm.cz
Topinka Jakub referent ICT 5660801595
jakub.topinka@nnm.cz
Úsek kvality
Bergl Vladimír, Mgr. manažer kvality 566 801 604
kvalita@nnm.cz
Úsek náměstka LPP
Hrouda Vojtěch, RNDr., Mgr. nemocniční kaplan 566 801 671
732 228 001
vojtech.hrouda@nnm.cz
Malušková Marta, Mgr. klinický psycholog 566 801 688
730 180 891
Úsek ošetřovatelské péče
Marečková Bohdana Mgr. náměstkyně ošetřovatelské péče 566 801 599
bohdana.mareckova@nnm.cz
Hutař DiS. Jan vedoucí - stravovací provoz 566801630
jan.hutar@nnm.cz
Dietní sestry kancelář - stravovací provoz 566801631
Švaňhalová Lenka Bc. sociální pracovnice 730 180 890, 566 801 405
lenka.svanhalova@nnm.cz
Vidergotová Šárka epidemiologická sestra 566801391
sarka.vidergotova@nnm.cz
Úsek právní
Horová Veronika Mgr. vedoucí právního oddělení 566801584
veronika.horova@nnm.cz
Polanská Dana, Mgr. právník právního úseku 566801584
dana.polanska@nnm.cz
Šaclová Helena referentka personálního oddělení 566801582
helena.saclova@nnm.cz
Šolcová Markéta DiS. referentka personálního oddělení 566801582
personalni@nnm.cz
Štěpinová Lenka DiS. referentka právního oddělení 566 801 589
lenka.stepinova@nnm.cz
Úsek technický
Drdla Jiří Ing. technický náměstek 566801596
606787259
jiri.drdla@nnm.cz
Solař Milan vedoucí oddělení údržby a energetiky 566801650
milan.solar@nnm.cz
Zdražil Pavel vedoucí DZS 566801830
pavel.zdrazil@nnm.cz
Centrální dispečink centrální energetický dispečink 566801651
Dopravní dispečink dispečink - dopravní zdravotní služba 566801833
Líbal Marek, Ing biomedicínský technik - odd. zdravotnické techniky 566801608
marek.libal@nnm.cz
Mužátko Martin Ing. referent - technik BOZP, PO a správce 566801598
martin.muzatko@nnm.cz
Prokopová Jitka Ing. biomedicínský technik - odd. zdravotnické techniky 566 801 597
Štursa Milan referent 566801598
milan.stursa@nnm.cz
Vaněček Jan, Ing. referent - stavební technik 566 801 607
jan.vanecek@nnm.cz
Zdražil Jan technik 566801597
Úsek vykazování zdravotní péče
Šujanová Sylva Ing. vedoucí úseku vykazování zdravotní péče 566801583
sylva.sujanova@nnm.cz
Christianová Lucie, Mgr. Kodérka DRG 566801606
Limlová Radka Kodérka DRG 566801606
Maternová Anna referentka 566801589
Peterová Mirka referentka 566801586
Skřepková Věra referentka 566801592
Vašíčková Marie refentka 566801592
marie.vasickova@nnm.cz