na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   TEP totální endoprotézy

Navigace na stránce

TEP totální endoprotézy

Endoprotéza ramenního kloubu (náhrada ramenního kloubu)

Náhrada ramenního kloub není tak častou operací jako jsou náhrady kyčelního kloubu či kolene, ale i v této lokalizaci jde o standardní operaci na mnoha ortopedických pracovištích. Důvodů proč ramenní kloub není tak často operován je několik. Zaprvé rameno není kloub nosný, proto i degenerativní změny probíhají později a ne tak intenzivně jako na kloubech dolní končetiny. Dalším důvodem je, že rameno je kloubem s největším rozsahem pohybů v lidském těle, a proto pacient je schopen kompenzovat pohyb v okolích kloubech jako je loketní kloub, či souhybem ramene s lopatkou.

Celý článek »


Endoprotézy kloubů prstů ruky

Endoprotézy  kloubů prstů ruky (proximální interfalangeálních kloubů -PIP a metakarpofalangeálních kloubů -MCP): Poškození kloubů prstů ruky je v důsledku poúrazovách stavů (intraartikulární zlomeniny, poškození vazů), stavy po infektech  a degenerativní poškození (artróza).  Samostatným problémem je poškození těchto kloubů u revmatiků, kde jsou často tyto klouby zničeny.

Celý článek »


Poškození chrupavek kosti holenní a stehenní

Chrupavka je tkáň, která pokrývá kloubní konce kostí. Její struktura elastická, čímž umožňuje výrazné snížení tření kontaktních ploch. Jde o strukturu, která se neustále přestavuje, fyziologickým zatížením  dochází k dynamické obnově hyalinní chrupavky.  Pokud zátěž na ní kladená je větší než regenerační schopnosti, nebo sníží-li  se schopnost regenerace chrupavky, dochází k  převaze poškozování a to se projeví snížením její výšky, někdy až na kost. Kost pod chrupavkou na to reaguje bolestivostí. Drobné částečky chrupavky v kloubu dráždí kloubní výsledku, což se projeví zmnožením tekutiny v kloubu. 

Celý článek »


Infekční komplikace totálních endoprotéz

Infekční komplikace implantace endoprotézy můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou rizika časná po operaci, kam počítáme pooperační infekci, která rozvojem infektu v prvních poperačních dnech a může zasahovat do kůže a podkoží nebo až endoprotéze. V takovémto případě je nutná urgentní operace, a odstraněním hnisu,  důkladným vypláchnutím a zavedením proprachové laváže. Bezpodmínečné je podávání antibiotik dle citlivosti.

Celý článek »


Komplikace totální endoprotézy kyčle

Komplikace totální endoprotézy kyčelního kloubu mohou vést prodloužení léčby s nutností dalších operaci, nebo neuspokojivému výsledku. Mezi komplikace přímo související z operací patří krvácení v poperačním období, kdy je nutné sledovat prosáknutí krytí rány krví a  množství krve odsávané drény z rány, což provádí personál většinou na JIP ortopedického oddělení. V poperačním období může dojít k infekci rány (hnisání). Pacient je urgentně indikován k operační revize, vyčištění rány  a zavedení proplachové laváže, aby nedošlo k osídlení TEP bakteriemi s nutností její extrakce či replantace (výměny).

Celý článek »


Koxartróza (artróza kyčelního kloubu, coxarthrosis)

Koxartróza je degenerativní onemocnění postihující kyčelní kloub. Dle příčin vzniku ji můžene rozdělit na primární, kdy není známá příčina vzniku a uvažuje se o genetických (vrozených) příčinách, a na sekundární, kde se artrózy kyčelního kloubu rozvíjí v důsledku jiného onemocnění. Z nemocí dětského věku (preartrotické stavy) mají na rozvoj koxartrózy vliv vývojová dysplazie kyčelního kloubu, morbus Perthes, či coxa vara adolescentium, kdy může dojít ke vzniku deformity hlavice, což vede k rozvoji degenerativních změn.  

Celý článek »


Reverzní náhrada ramenního kloubu

Ramenní kloub je nejpohyblivější kloubem v lidském těle. Na jeho stabilitě se podílí kostní struktury minimálně a dominantními stabilizátory jsou okolní vazy, šlachy a svaly. Pokud dojde k poškození některé z těchto struktur, dochází k nestabilitě, která se projeví bolestí  ramene. Na stabilitu hlavice má výrazný vliv manžeta rotátorů. Při její destrukci dochází k posunu hlavice směrem nahoru (kraniálně) a při destrukci i dalších struktur není možné provést náhradu ramenního kloubu klasickou endoprotézou. Jedním z moderních trendů v oblasti náhrady ramenního kloubu je tzv. reverzní náhrada.

Celý článek »


Totální endoprotéza kolene „na míru“

Velký vliv na životnost totální endoprotézy kolenního kloubu má její přesné usazení do kostí tak, aby tam dobře držela. Stejně jako u jiných mechanických dílů, se kterými se v životě setkáváme například u auta, dochází při přetěžování či nevhodné zátěži k jejímu opotřebování. Při implantaci endoprotézy je třeba kosti  opracovat dle standardizované šablony, která je vždy kompromisem mezi  stavem kosti pacienta a velikostmi vyráběných komponent endoprotézy. V současné době se na trhu objevuje endoprotéza tzv. na míru pacienta.

Celý článek »


Totální endoprotéza kolenního kloubu

Náhrada kolenního kloubu (endoprotéza), je efektivním řešením těžkých bolestivých stavů, kdy je koleno destruováno, a není možné konzervativní řešení bez operace. K náhradě jsou indikováni pacienti s těžkou formou gonartrózy (degenerativního poškození kolenního kloubu), stavy po úrazech kolene ať už se jedná o stavy po zlomeninách či poškození vazů, nebo stavy po proběhlých zánětech kolenního kloubu, kdy je zánět bezpečně vyléčen antibiotiky. K destrukci  kloubu může docházet i při některých celkových onemocněních jako je revmatoidní artritida nebo hemofilie. 

Celý článek »


Totální endoprotéza kyčelního kloubu

Totální endoprotéza kyčelního (TEP) kloubu je  operační metoda, která umožňuje náhradu destruovaného kyčelního kloubu. O totální endoprotéze mluvíme proto, že se při operaci nahrazuje jak jamka, která je součástí pánve, tak hlavice kosti stehenní. K totální endoprotéze kyčelního kloubu se indikují pacienti s destrukcí kyčelního kloubu, u kterých jsou chronické bolesti nereagující na konzervativní terapii, jako jsou léky, obstřiky či rehabilitace.  

Celý článek »