na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   TEP totální endoprotézy   /   Poškození chrupavek kosti holenní a stehenní

Navigace na stránce

Poškození chrupavek kosti holenní a stehenní

Poškození chrupavek kosti holenní a stehenní

(Gonartróza, artróza či chondropathie  kolenního kloubu )

Chrupavka je tkáň, která pokrývá kloubní konce kostí. Její struktura elastická, čímž umožňuje výrazné snížení tření kontaktních ploch. Jde o strukturu, která se neustále přestavuje, fyziologickým zatížením  dochází k dynamické obnově hyalinní chrupavky.  Pokud zátěž na ní kladená je větší než regenerační schopnosti, nebo sníží-li  se schopnost regenerace chrupavky, dochází k  převaze poškozování a to se projeví snížením její výšky, někdy až na kost. Kost pod chrupavkou na to reaguje bolestivostí. Drobné částečky chrupavky v kloubu dráždí kloubní výsledku, což se projeví zmnožením tekutiny v kloubu. 

Nejčastější je přetížení při nadměrné hmotnosti, přetěžování například při běhu po tvrdém povrchu. Projevuje se častěji u straších jedinců , kdy regenerace chrupavek není již  ta rychlá jako u mladých jedinců. Vliv mají i proběhlé hnisavé záněty kloubu, zlomenina kostí pod chrupavkou, či ruptury menisků operované či neoperované, kdy meniskus neplní svoji funkci tlumení nárazů a je pak přetížena část chrupavky na straně poškozeného menisku. Velmi často se vyskytují u lidí s nadváhou, kdy opět regenerace chrupavky je pomalejší než její ničení při nadváze. Svůj význam mají i vrozené deformity kolen. U nohou tvaru X (valgózní), kdy je přetížená zevní strany kolenního kloubu , u tvaru O (varózní) je přetížena část vnitřní.

Příznaky: 
Gonartróza se projevuje bolesti na poškozené straně kloubu. U časných stadií  při prvních krocích (rozejití), kdy mluvíme o tzv. startovacích bolestech. Bolesti se mohou stupňovat při chůzi ze schodů. Mohou být přítomny otoky po zátěží. Pacient má často  náplně kolene žlutavou (serózní) tekutinou.

Zjištění onemocnění:
Poškození chrupavek se projevuje postupně narůstajícími bolestmí kloubů. Úraz nemusí být přítomen, nebo je popisován dlouho před vznikem obtíží. Těžší  stadia se mohou prokázat na RTG. Pokud jde o  lehčí stadia jsou prokazatelná při artroskopii, při které se zjistí i rozsah a stadium poškození. Artroskopie může odhalit i případná poškození menisků či jiných struktur a zároveň je možné ošetřit.   

Léčba:
Gonartróza je onemocnění, kde primární příčinou je přetížení kolenních kloubů. Proto i terapie by měla začínat úpravou režimu. Je nutná úprava váhy, případně snížení přetěžování úpravou režimu (omezení chůze a její nahrazení jízdou na kole), případně odlehčení o berlích. Pokud jde o povrchové defekty, stačí odlehčení několik týdnů. Velký význam má posilování stehenního svalstva oblasti stehna a udržování pohybů v kolenním kloubu rozcvičováním, které stabilizuje kloub a zabrání patologickým pohybům. Svůj vliv na léčbu enartrózy má i elektroléčba. V těžších stadiích je  na místě medikamentózní terapie nesteroidními antirevmatiky k tlumení bolesti a otoku. Další skupinou jsou takzvaná chondroprotektiva, což jsou léky podporující regeneraci chrupavky. Tyto léky se podívají jak intraartikulárně (injekcí do kloubu) nebo v tabletách. Jejich účinek je však indikován jen na přesně určené druhy postižení chrupavek. U těžkých stadií už nemají příliš efekt.   Dobrý efekt zvláště u lehčích poškození chrupavky má artroskopické vyšetření a ošetření chrupavek. Jeho význam je i v tom, že přesně zhodnotí stav chrupavek a další struktur v koleně a na základě všech zjištění určit další perspektivu terapie. U těžkých poškození chrupavky je možné provést osteotomii v oblasti kolene, kdy se například při deformitě kolene do O srovná osa kloubu, nebo se nahradí jen část kolene (hemiartroplastika kloubu). U těžkých stavů je pacient indikován k totální náhradě kolenního kloubu.

 

Chrupavka čéšky (pately)

Mechanizmus poškození:

  1. při ochabnutí stehenních svalů (dlouhodobá fixace) se mění postavení pately v "žlábku" stehenní kosti. Tím se mění výživa chrupavky a dochází i k mechanickému poškození chrupavky. Predispozicí je specifický tvar pately, kdy tato má tendenci k vykloubení /subluxaci či luxaci/ na zevní stranu .

Výskyt: 

Příznaky:

                 

Zjištění:

Terapie:

Prevence: