na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   TEP totální endoprotézy   /   Komplikace totální endoprotézy kyčle

Navigace na stránce

Komplikace totální endoprotézy kyčle

Komplikace totální endoprotézy kyčle

Komplikace totální endoprotézy kyčelního kloubu mohou vést prodloužení léčby s nutností dalších operaci, nebo neuspokojivému výsledku. Mezi komplikace přímo související z operací patří krvácení v poperačním období, kdy je nutné sledovat prosáknutí krytí rány krví a  množství krve odsávané drény z rány, což provádí personál většinou na JIP ortopedického oddělení. V poperačním období může dojít k infekci rány (hnisání).

Pacient je urgentně indikován k operační revize, vyčištění rány  a zavedení proplachové laváže, aby nedošlo k osídlení TEP bakteriemi s nutností její extrakce či replantace (výměny). Aby se snížilo riziko této komplikace, tak se profylakticky podávají antibiotika – začátek při úvodu do anestézie a následně 24 hodin po 6 hodinách. Poté se podávání ukončí. Viz kapitola infekční komplikace totálních endoprotéz. Nejzávažnější komplikací je zánět žil tromboflebitida, komplikována  plicní embolie, která může vést ke smrti pacienta. Více v příslušné kapitole.

Možnou komplikací, se kterou se můžeme setkat u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu je luxace (vykloubení) kyčle. Může nastat v časné fázi po operaci, je-li pacient neklidný nebo pokud dochází k špatné  mobilizaci pacienta. Častěji dochází  k luxaci chováním pacienta v domácím léčbě po propuštění z nemocnice,  kdy se cítí zdráv a při běžné činnosti udělá pohyb, kterým dojde k vykloubení. Pacient pociťuje bolest v operovaném kloubu, omezení pohybů a zkrácením dolní končetiny.

Při zjištění takovéhoto nálezu je třeba provést RTG snímek, a pokud se vykloubení potvrdí, provádí se repozice většinou v krátkodobé celkové anestezii. Po repozici je nutný klid na lůžku (většinou 7 - 14 dní), polohováním luxované dolní končetiny speciální derotační botou, aby došlo k zahojení poškozených kolemkloubních struktur. Prevencí je poučit nemocného, které pohyby v poperačním období může provádět. Mezi ně patří  zevní rotace operované dolní končetiny, ohýbání (flexe) kyčelního kloubu nad 90 stupňů například při sedu do hlubokého křesla, či obouvání ponožek. Pacient by měl dbát, aby nedošlo k překřížení dolních končetin například umístěním polštářku mezi kolena při spánku. Tato pravidla by měl dodržovat alespoň tři měsíce od operace.  Pokud nemocný dodržuje výše uvedené zásady je nebezpečí luxace endoprotézy po 3. měsících minimální. Obvyklá délka pracovní neschopnosti je 3-4 měsíce. Sportovní aktivity je možné zařazovat od 6. měsíce po operaci.