na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   TEP totální endoprotézy   /   Infekční komplikace totálních endoprotéz

Navigace na stránce

Infekční komplikace totálních endoprotéz

Infekční komplikace totálních endoprotéz

Infekční komplikace implantace endoprotézy můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou rizika časná po operaci, kam počítáme pooperační infekci, která rozvojem infektu v prvních poperačních dnech a může zasahovat do kůže a podkoží nebo až endoprotéze. V takovémto případě je nutná urgentní operace, a odstraněním hnisu,  důkladným vypláchnutím a zavedením proprachové laváže. Bezpodmínečné je podávání antibiotik dle citlivosti. Pokud je zasaženo včas, podaří se většinou zabránit osídlení endoprotézy mikroby a není nutná výměna celé endoprotézy.  Infekty kloubu muhou být  i dlouho po operaci, kdy dojde k přenosu infekce z ložiska v těle krevní cestou na endoprotézu. Pokud jsou mikroorganismy agresivní, projeví se zarudnutím kloubu, zateplením a přítomností hnisu v kloubu, je postup stejný jako u pooperačního infektu a pokud se zasáhne včas, není třeba výměny celé endoprotézy. U jedinců s oslabenou imunitou (diabetes mellitus, astma… ) může být infekt způsoben neagresivními mikroorganismy (mitingovaný infekt), často přirozeně přítomnými na kůži zdravého jedince, který vede k postupnému uvolnění endoprotézy (septické uvolnění).

V případě septického uvolnění je nutné celou endoprotézu operačně odstranit, nahradit vložkou a léčit infekt antibiotiky. Je třeba si uvědomit, že endoprotéza je pro tělo cizorodým materiálem a v případě infektu  dochází k osídlení jejího povrchu bakteriemi a speciálním povlakem, ke kterému nemůžou antibiotika a i při jejich správném podávání, mikroorganismy na povrchu přetrvávají a proto je nutné její odstranění. Po zklidnění zánětu je možná implantace nové endoprotézy. U těžkých stavů, kde působením zánětu je velká destukce kosti, není možná zpětné náhrada endoprotézou  (replantace) je někdy nutné přistoupit na ztužení kloubu (artrodéze) například u kolene nebo hlezna, nebo nechat část bez kloubu například u kyčle jako tzv. zavěšenou kyčel, kdy se v místě kloubu vytvoří vazivové interpozitum a umožní pacientovi chůzi o berlích. Základní prevencí infekčních komplikací vyléčení infektů v těle pacienta před operací k eliminaci zdroje infektu.

V případě infektů u pacientů s již voperovanou endoprotézou je třeba důsledná léčba infektu antibiotiky. Pokud se pacient s endoprotézou připravuje k operaci, kde hrozí vyplavení  mikroorganismů v těle (třeba i jen extrakce zubu), je třeba preventivně zajistit pacienta podáním antibiotik.  Je třeba si uvědomit, že infekt endoprotézy je vždy závažný stav, který je velmi složitě léčitelný a vyžaduje dlouhodobé léčení,  často i několik operací s nejistým výsledkem.