na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   TEP totální endoprotézy   /   Totální endoprotéza kolene „na míru“

Navigace na stránce

Totální endoprotéza kolene „na míru“

Totální endoprotéza kolene „na míru“

Velký vliv na životnost totální endoprotézy kolenního kloubu má její přesné usazení do kostí tak, aby tam dobře držela. Stejně jako u jiných mechanických dílů, se kterými se v životě setkáváme například u auta, dochází při přetěžování či nevhodné zátěži k jejímu opotřebování. Při implantaci endoprotézy je třeba kosti  opracovat dle standardizované šablony, která je vždy kompromisem mezi  stavem kosti pacienta a velikostmi vyráběných komponent endoprotézy. V současné době se na trhu objevuje endoprotéza tzv. na míru pacienta.

V čem je tento typ nový:

Po stanovení diagnózy a indikaci k totální endoprotéze se provedou standardizované rentgenové  snímky.  Dalším krokem je provedení vyšetření magnetickou rezonancí , která umožní  matematicky zhodnotitelného trojrozměrného modelu kolene pacienta. Tato data se digitální cestou odešlou do laboratoří firmy, kde data zhodnotí a přesně těchto dat vytvoří přesná šablona pro provedení resekcí na kostech pacienta tak, aby cementovaná endoprotéza přesně seděla na kosti a nedocházelo k jejímu uvolňování, čímž se prodlužuje její životnost. Důležité je i to, že je resekce kosti  provedena tak, aby byla po operaci optimální  mechanická osa kolenního a tím nebyla jedna část kloubu přetěžována a tím více opotřebována. Eliminují  se tím možné chyby jak operatéra tak schematizace řezacích šablon, které jsou vždy zjednodušeny na několik velikostí.

Co přináší pro pacienta:

Totální endoprotéza kolene „na míru“ umožňuje přesné zacentrování endoprotézy v kosti, korigovat i velké deformity končetiny a implantaci tak, aby její zatížení bylo v celé rozsahu a nedocházelo k přetěžování jen její části. Tímto mechanismem se prodlužuje její životnost a omezuje nutnost výměny endoprotézy (replantace), což je vždy výrazně složitější výkon než primární operace.

Smith&Nephew