na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   TEP totální endoprotézy   /   Totální endoprotéza kolenního kloubu

Navigace na stránce

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Náhrada kolenního kloubu (endoprotéza), je efektivním řešením těžkých bolestivých stavů, kdy je koleno destruováno, a není možné konzervativní řešení bez operace. K náhradě jsou indikováni pacienti s těžkou formou gonartrózy (degenerativního poškození kolenního kloubu), stavy po úrazech kolene ať už se jedná o stavy po zlomeninách či poškození vazů, nebo stavy po proběhlých zánětech kolenního kloubu, kdy je zánět bezpečně vyléčen antibiotiky. K destrukci  kloubu může docházet i při některých celkových onemocněních jako je revmatoidní artritida nebo hemofilie.  Indikací k operaci je bolest omezující pacienta v běžné činnosti, která nereaguje na medikamentózní ani rehabilitační terapii.  Pouze nález  na RTG snímku není indikací k operačnímu řešení. Totální endoprotézu není možné provést u pacientů, kde celkoví stav pacienta (nemoci srdce, plic…)  nedovoluje bezpečně operovat, aby pacient takto rozsáhlý zákrok přežil.  Další závažnou kontraindikací je aktivní infekce v těle pacienta, kde hrozí přenos infektu na endoprotézu a její osídlení, což by vedlo k jejímu selhání.

Protože je kolenní kloub složitou strukturou, kde někdy mluvíme o třech kloubech, je možné provést náhradu jen jedná část kloubu. Pokud je poškození jen vnitřní část kolene, je možné provést náhradu jen vnitřního kompartmetu kolene a obdobně zevního kompartmentu při poškození zevní část kloubu. V takovémto případě mluvíme o hemiatroplastice kolenního kloubu. Hemiartroplastiku lze provést, pokud je postižena jen daná část kloubu a nejsou poškozeny vazy, což je nutné potvrdit artroskopicky. V případě poškození kloubu mezi patelou (čéškou) a kostí stehenní je možná náhrada jen tohoto kloubu a pak mluvíme o femoropatelární náhradě.

Operace se provádí v celkové nebo spinální anestezii (umrtvení dolní části těla vpichem do zad) a jejím cílem je náhrada poškozených kloubních ploch kovovými implantáty, mezi než se vkládá polyetylénová vložka, aby se nížilo tření mezi jednotlivými komponentami. Právě přesnost a velikost rozsahu resekce kosti má výrazný  vliv na dobu životnosti endoprotézy. Během operace se odstraňují kostěné nárůstky (osteofyty), které brání pohybu, poškozené menisky a provádí se přesné „vybalancování“  vazů kolene, aby byl kloub stabilní. Během operac e se koriguje osa končetiny, neboť kolenní klouby mívají často deformované postavení buď do O (varozní), nebo do X (valgozní).

V pooperačním období je třeba zahájit časnou rehabilitaci, aby nedošlo k ztuhnutí kolenního  kloubu a nutností následného rozcvičování v celkové anestezii.

Ke komplikacím totální náhrady kolenního kloubu patří infekce kloubu jak časná , které se snažíme zabránit podávání antibiotik v operačním období, tak pozdní,  kde je nutné důsledné přeléčení infektů. Další možnou komplikací je  tromboflebitida dolní končetiny, kdy j zabránění vzniku je nutná časná mobilizace pacienta, bandážování dolních končetin v pooperačním období a hlavně podávání léků snížujícím srážlivost krve. 

Endoprotéza kolenního kloubu je velice efektivní metoda, která zbavuje pacienty bolesti, umožňuje  jim po operaci návrat k plné zátěži včetně sportování.