na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   TEP totální endoprotézy   /   Koxartróza (artróza kyčelního kloubu, coxarthrosis)

Navigace na stránce
na úvod Oddělení nemocnice Ortopedie Hospitalizační péče TEP totální endoprotézy Koxartróza (artróza kyčelního kloubu, coxarthrosis)

Koxartróza (artróza kyčelního kloubu, coxarthrosis)

Koxartróza (artróza kyčelního kloubu, coxarthrosis)

Koxartróza je degenerativní onemocnění postihující kyčelní kloub. Dle příčin vzniku ji můžene rozdělit na primární, kdy není známá příčina vzniku a uvažuje se o genetických (vrozených) příčinách, a na sekundární, kde se artrózy kyčelního kloubu rozvíjí v důsledku jiného onemocnění. Z nemocí dětského věku (preartrotické stavy) mají na rozvoj koxartrózy vliv vývojová dysplazie kyčelního kloubu, morbus Perthes, či coxa vara adolescentium, kdy může dojít ke vzniku deformity hlavice, což vede k rozvoji degenerativních změn.  V dospělém věku může mít na rozvoj artrózy vliv prodělaný infekční zánětu kyčelního kloubu, nebo stav po zlomenině v oblasti hlavice kosti stehenní či acetabula (jamky kyčelního kloubu).  Na rozvoj koxartrózy má vliv přetěžování v důsledku nadváhy.

Příznaky

Mezi první příznaky rozvíjející se koxartrózy patří bolestivost v oblasti kyčelního kloubu, která se projevuje ve třísle. Tato bolest bývá nejprve po zátěži, nebo můžeme pozorovat tzv. startovací bolesti, které se projevují při začátku chůze a po rozejití ustupují. V těžších stadiích jsou bolesti při každém kroku a u těch nejtěžších jsou i klidové.  Postupně dochází k omezení pohybů v kyčli, kde nejprve se omezují rotace,  abdukce  a addukce.  Na posledním místě dochází k omezení flexe (ohnutí) v kyčli. Při těžkých stadiích, kdy dochází k destrukci hlavice kosti stehenní může dojít až ztuhnutí pohybů v kyčelním kloubu a zkrácení dolní končetiny. Nález hodnotíme na RTG snímcích, kde v prvních stadiích dochází ke snížení kloubní štěrbiny v důsledku destrukce chrupavky, u těžších stadií k tvorbě nárůstků (osteofytů) a u nejtěžších stadii k destrukci kloubu.

Terapie

V prvních stadiích je vhodné upravit režim, kdy je pro pacienta vhodná změna pohybu, kdy se jeví jako výhodné omezit přetěžování, ze sportů se doporučuje jízda na kole či plavání. U obézních ne nutná redukce váhy. Příznivý vliv může mít i rehabilitace, kde je cílem udržet rozsah pohybů, pokud to ještě jde. Při bolestech se podávají analgetika, či nesteroidní antirevmatika k tlumení bolesti a zánětlivé reakce. Dobrý efekt má i obstřik kloubu kortikoidy. U těžkých stadií je koxartrózy řešitelná implantací totální endoprotézy kyčelního kloubu.