na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Ortopedie   /   Hospitalizační péče   /   TEP totální endoprotézy   /   Totální endoprotéza kyčelního kloubu

Navigace na stránce

Totální endoprotéza kyčelního kloubu

Totální endoprotéza kyčelního kloubu

Totální endoprotéza kyčelního (TEP) kloubu je  operační metoda, která umožňuje náhradu destruovaného kyčelního kloubu. O totální endoprotéze mluvíme proto, že se při operaci nahrazuje jak jamka, která je součástí pánve, tak hlavice kosti stehenní.

K totální endoprotéze kyčelního kloubu se indikují pacienti s destrukcí kyčelního kloubu, u kterých jsou chronické bolesti nereagující na konzervativní terapii, jako jsou léky, obstřiky či rehabilitace.  Tito pacienti mají výrazné funkční postižení. Nejčastěji jde o pacienty s  artrózou kyčelního kloubu, s revmatickými onemocněními jako je revmatoidní artritida nebo m. Bechtěrev. K nutnosti implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu patří i stavy po zlomeninách krčku kosti stehenní či jamky (acetabula). Protože jde o rozsáhlý výkon, není možné operovat pacienty, u kterých by operace ohrozila jejich živost pro onemocnění srdce či plic, či jiná závažná onemocnění. Totální endoprotézy by něměly být implantovány u pacientů, kde nepředpokládáme, že bude pacient po operaci chodit, nebo že nebude spolupracovat a hrozí vykloubení kyčelního kloubu (psychiatričtí pacienti, alkoholici). Mezi závažné kontraindikace patří kožní hnisavé afekce,  bércové vředy a jakékoliv možné zdroje  infektu v těle, kdy hrozí možnost osídlení endoprotézy mikroorganismy.

Endoprotéza kyčelního kloubu se skládá ze tří částí. Z jamky,  která se fixuje do pánve, dříku kterým se nahrazuje resekovaná část kosti stehenní, na kterou se nasazuje hlavička. Podle způsobu fixace se endoprotézy dělí na cementované, kde jsou kloubní náhrady fixována do kosti opracované pomocí kostního cementu. Jamka u cementovaných endoprotéz je z polyetylenu. Cementované endoprotézy jsou pevně fixovány již po operaci a pokud není jiný důvod (špatná kvalita kosti…) nemusí se po operaci odlehčovat. Druhým typem endoprotéz jsou náhrady necementovaná, které se primárně fixují do kosti pomocí drobných zoubků či závitu a definitivní pevnost je jištěna vrůstem kosti do zhrubělého povrchu z nástřiku hydroxiapatitem. Jamka bývá zhotovena z titanu, výjimečně z chromkobaltmolybdenové slitiny a vkládá se do ní polyetylenová vložka. Protože k definitivní fixaci je třeba vrůstu kosti do povrchu endoprotézy, je nutné odlehčení operované končetiny většinou po dobu tří měsíců. Kombinací předchozích dvou metod fixace je metoda třetí zvaná  hybridní, kdy  jedna komponenta většinou jamka je necemetovaná a druhá komponenta obvykle dřík je připevněna cementovaný. Hlavičky jsou zhotoveny buď z keramiky, chromkobaltmolybdenové slitiny či z nemagnetické oceli.             

Přínosem totální endoprotézy kyčelního  kloubu pro pacienta je úleva od bolesti, zvýšení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu, po vhojení možnost neomezené chůze a návrat k běžným aktivitám.